nieuws

IVBN: minder nieuwbouw door regulering Utrecht

Projectontwikkeling

IVBN: minder nieuwbouw door regulering Utrecht
Lomanlaan 55 in Utrecht

De sterke regulering van het middeldure huursegment door gemeente Utrecht leidt niet eerder tot minder dan meer middenhuurwoningen in Utrecht en is ten nadele van de woningzoeker. Dat stellen institutionele woningbeleggers, verenigd in IVBN.

De gemeenteraad van Utrecht steunt in meerderheid het collegevoorstel dat een sterke regulering van de nieuwbouw middenhuur betekent. Beleggers zijn teleurgesteld dat het aanbod van IVBN en Neprom over betaalbare woningbouw in de Domstad niet is aanvaard. Dat had voor veel woningzoekers beduidend veel meer kansen opgeleverd om sneller een passende woning te kunnen vinden, aldus IVBN. Niet alleen het bouwtempo was door het aanbod omhoog gegaan, maar ook de diversiteit – sociale huur, middenhuur en goedkope koop – en de kwaliteit van de woningen.

Positief is volgens de woningbeleggers nog wel dat door de raad besloten is dat de huurontwikkeling van de nieuwe middeldure huurwoningen de inflatie plus 1 procent mag zijn in plaats van puur inflatievolgend. IVBN betreurt ernstig dat de raad de twintigjarige reguleringstermijn niet heeft teruggebracht naar vijftien of tien jaar waar amendementen voor waren, maar die geen meerderheid kregen. IVBN had een termijn van tien jaar voorgesteld.

De regulering leidt volgens IVBN tot aanmerkelijke vermindering van de grondwaarden. Veel gronden in de stad zijn in eigendom van private partijen en niet van de gemeente. IVBN schat de kans hoog in dat private grondeigenaren het beleid moeilijk zullen kunnen aanvaarden vanwege de forse financiële consequenties. Op zijn minst dreigt er vertraging van bouwplannen door juridische discussies.

Private grondeigenaren zouden namelijk vrijwillig akkoord moeten gaan met deze regulering van de middenhuur binnen een nog te realiseren bouwplan op hun grond, waarvoor het bestemmingsplan moet worden aangepast. Via een exploitatieplan of een anterieure overeenkomst zal de eigenaar vrijwillig tot een akkoord moeten komen met de gemeente. In gevallen waarin het bestemmingsplan al voorziet in woningbouw, kan de eigenaar wel verder en hoeft hij in principe geen rekening te houden met het regulerende beleid.

Reageer op dit artikel