nieuws

Veel naoorlogse stadswijken sociaaleconomisch zwak

Projectontwikkeling

Veel naoorlogse stadswijken sociaaleconomisch zwak
Slotermeer Zuid West

De ruim 710 duizend inwoners van stadswijken die vlak na de Tweede Wereldoorlog zijn gebouwd, zitten vaker in de bijstand dan de inwoners van de meeste andere wijken.

Dat meldt het CBS. Inwoners van de onderzochte naoorlogse wijken leven vaker rond het sociaal minimum, wonen vaker in een huurwoning en zijn vaker alleenstaand. Een kwart van de naoorlogse stadswijken werd in 2007 als ‘krachtwijk’ geïntroduceerd.

Het CBS keek naar 68 naoorlogse wijken in 30 van de 42 grootste gemeenten van Nederland in 2016. In 2016 woonden in deze wijken 711 duizend inwoners, ruim 4 procent van de bevolking. Ruim de helft woont in de Randstad. Charlois in Rotterdam is met 66 duizend bewoners de grootste naoorlogse wijk.

In de onderzochte naoorlogse wijken staan meer sociale huurwoningen dan gemiddeld in de 42 grootste gemeenten en Nederland. In 2015 was 47 procent van de huizen in naoorlogse wijken in handen van corporaties, tegen 30 procent van de woningen in heel Nederland. In de wijken Heechterp (Leeuwarden), De Kolenkit en Slotermeer Zuid-West (Amsterdam) bezitten corporaties ten minste zeven op de tien woningen. Het aandeel koopwoningen in de naoorlogse wijken ligt dan ook ruim onder het landelijk gemiddelde.

In 2016 was de gemiddelde WOZ-waarde van woningen in Nederland 209 duizend euro. In negen op de tien naoorlogse stadswijken lag de gemiddelde WOZ-waarde daar onder. Ook waren de huizen in ruim 80 procent van deze wijken minder waard dan gemiddeld in de betreffende stad. Huizen in naoorlogse wijken zijn relatief vaak corporatiewoningen.

In naoorlogse wijken wonen relatief veel jonge mensen. In 2016 was 30 procent 25 tot 45 jaar oud, bijna één op de drie was jonger dan 25 jaar. In heel Nederland was dit gemiddeld iets minder dan 29 procent. Het aandeel 65-plussers in naoorlogse wijken ligt met 17 procent iets boven dat in de grootste gemeenten (15 procent). Het aandeel 65-plussers verschilt sterk tussen de naoorlogse wijken. Ouderen zijn vooral te vinden in naoorlogse stadswijken buiten de Randstad, zoals in Arnhem en Emmen. Jongeren tussen 15 en 25 jaar wonen met name in naoorlogse wijken van (studenten)steden als Amsterdam, Leiden en Utrecht.

Eind 2016 had ruim 7 procent van de bewoners van naoorlogse wijken een bijstandsuitkering. Dit aandeel ligt aanzienlijk boven het Nederlands gemiddelde (3 procent) en ook boven dat van de grootste gemeenten  (4,7 procent). In bijvoorbeeld Heechterp (Leeuwarden), Slotermeer (Amsterdam) en Moerwijk (Den Haag) ontvangen relatief veel mensen bijstand. In wijken met veel bijstandontvangers is ook het aandeel inwoners met een werkloosheidsuitkering doorgaans bovengemiddeld.

Ook ontving 8,2 procent van de bewoners van naoorlogse wijken vanaf 15 jaar tot de AOW-leeftijd een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Dit aandeel ligt boven het gemiddelde van de grootste gemeenten (6,7 procent) en heel Nederland (6,5 procent). Het aandeel AOW-uitkeringen in de naoorlogse wijken ligt onder het landelijk gemiddelde, maar boven dat van de grootste gemeenten. Dit is in lijn met de vertegenwoordiging van 65-plussers in naoorlogse wijken.

Reageer op dit artikel