nieuws

NVM luidt noodklok over leegstand platteland

Projectontwikkeling

NVM luidt noodklok over leegstand platteland
Leegstaande boerderij

De leegstand op het platteland is met 11 miljoen m2 leegstaande agrarische bebouwing al enorm. In 2030 dreigt zelfs 51 miljoen m2 leeg te staan.

Dat blijkt uit het rapport ‘Samen naar een vitaal buitengebied, mogelijkheden voor vrijkomende agrarische bebouwing’ van de NVM-vakgroep Agrarisch & Landelijk Vastgoed (NVM A&LV).

Herbestemmen of slopen. Dit zijn de beide uitersten van de oplossing voor de toenemende leegstand van agrarische gebouwen. Zo niet, dan zet de verloedering van het platteland door, meent de NVM-vakgroep. In de donderdag gepubliceerde studie schetst de NVM duurzame opties voor een vitale toekomst van het Nederlandse buitengebied.

Naar verwachting zal in 2030 ongeveer de helft van alle vrijkomende agrarische bebouwing leeg blijven staan. Sloop is voor die bebouwing de meest logische optie’, zegt voorzitter NVM A&LV, Ard Klijsen. ‘De oppervlakte die daarmee vrijkomt, kan bijvoorbeeld middels de ruimte-voor-ruimteregeling worden ingezet voor nieuwbouw in de woningmarkt. Gezien de toenemende tekorten op de huidige woningmarkt en het achterblijven van de nieuwbouwopgave vind ik dat een verstandige oplossing. De andere 50 procent van de vrijkomende agrarische bebouwing kan echter worden herbestemd tot woonruimte of voor ander, al dan niet agrarisch, hergebruik.’

De leegstand op het platteland is enorm, constateert de NVM. De inschatting is dat momenteel zo’n 11 miljoen m2 agrarische bebouwing leegstaat’, aldus de NVM A&LV-voorzitter. Er komt naar schatting tot 2030 nog eens circa 40 miljoen m2 agrarische bebouwing vrij. Totaal dus 51 miljoen m2. Daarmee is de leegstand in het buitengebied groter dan de leegstand in de Nederlandse kantoren- en winkelmarkt.

In Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel is de leegstand op het platteland het meest omvangrijk. Beleidsmaatregelen in die provincies zullen de leegstand sneller doen toenemen. Zo is Noord-Brabant in hoog tempo op weg naar een duurzame veehouderij. Ook in Gelderland zijn er vergelijkbare maatregelen genomen, zoals de aangekondigde groeistop voor geitenhouderijen.

Met de notitie verwacht de NVM de wet- en regelgeving rondom vrijkomende agrarische bebouwing inzichtelijker te maken, alsmede de financiële consequenties van herbestemming. Klijsen: ‘Het doel is om al de betrokken partijen provincies, gemeenten, eigenaren, kopers en financiers van elkaars successen te laten leren en daarmee het proces van herbestemming of sloop op het platteland te bevorderen. Het zou goed zijn als de VAB in de nieuwe omgevingswet en de daarbij horende nationale omgevingsvisie, die vanaf 2021 in werking treedt, wordt opgenomen.

Reageer op dit artikel