nieuws

Marktpartijen gaan investeren in Rotterdam Zuid

Projectontwikkeling

Marktpartijen gaan investeren in Rotterdam Zuid

Vijf grote marktpartijen gaan 2.000 particuliere woningen aanpakken in Rotterdam Zuid.

Amvest, Syntrus Achmea, Heijmans, Dura Vermeer en Era Contour hebben hiertoe 27 november een coalitieovereenkomst ondertekend met de corporaties Woonbron, Woonstad Rotterdam, Vestia en Havensteder en de gemeente Rotterdam. Ze doen dit op verzoek van het ministerie van BZK en het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ).

Het NPRZ wil in twintig jaar 23.000 particuliere woningen verbeteren: 13.000 door woningverbetering door de eigenaren zelf en 10.000 door marktpartijen. Er moeten nieuwe en gemengde woonmilieus komen door verbouwingen, samenvoegingen of sloop-nieuwbouw.  De corporaties zelf hebben aangegeven in twintig jaar tijd 12.000 sociale huurwoningen op Zuid aan te pakken.

De vijf marktpartijen hebben eerder een verkenning gemaakt van de particuliere woningvoorraad op Zuid. Ze gaan nu een business case opzetten in de wijk Carnisse. Deze pilot moet duidelijk maken op welke manier de investeringen van de grote marktpartijen een bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de particuliere woningvoorraad in Rotterdam Zuid.

Reageer op dit artikel