nieuws

Hoorne Vastgoed ontwikkelt woonwijk Slottuin

Projectontwikkeling

Hoorne Vastgoed ontwikkelt woonwijk Slottuin

Hoorne Vastgoed heeft met de gemeente Heemstede en Elan Wonen een overeenkomst getekend voor de ontwikkeling van de kleinschalige woonwijk Slottuin in Heemstede.

Dat laat de projectontwikkelaar weten. De wijk verrijst op het terrein van het voormalige Nova College langs de Cruquiusweg in Heemstede. Daar komen 101 woningen waarvan er 61 bestemd zijn voor de sociale huursector. Naar verwachting wordt in de loop van 2018 begonnen met de realisatie en bedraagt de bouwtijd ongeveer één jaar.

Uitgangspunt is om alle woningen te realiseren met een zo laag mogelijke Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC).  Voor nieuwbouwwoningen is 0,4 procent de norm. Dat betekent dat ten opzichte van een gemiddelde woning slechts 40 procent energie wordt verbruikt. Voor de wijk Slottuin – die géén gasaansluiting krijgt – gaat men uit van een EPC van 0. De energie in Slottuin wordt zo veel mogelijk ter plekke opgewekt.

Van de 61 voor sociale huur bestemde woningen kunnen 39 appartementen na bouwkundige aanpassingen dienst doen als zorgappartement voor ouderen. Mocht op de lange termijn blijken dat deze zorgwoningen niet meer nodig zijn, dan kan Elan Wonen er relatief eenvoudig weer sociale huurappartementen van maken.

In het door Mulleners en Mulleners architecten gemaakte plan wordt behalve aan de architectuur van de woningen ook veel aandacht besteed aan het groen in de wijk, de inpassing van Slottuin in de bestaande omgeving en de verkeersafwikkeling.

Reageer op dit artikel