nieuws

Woningen in lege kantoren Lelycentre

Projectontwikkeling

Woningen in lege kantoren Lelycentre
Kantoren bij Lelycentre in Lelystad

Lelystad laat een groot deel van de 40.000 m2 aan lege kantoren rond winkelcentrum Lelycentre transformeren naar woningen. Daartoe heeft het stadsbestuur afspraken gemaakt met de gebouweigenaren.

Dat blijkt uit berichtgeving van Omroep Flevoland. Wethouder Jop Fackeldey heeft de plannen om 11 oktober gepresenteerd. Rondom het winkelcentrum Lelycentre staat al jaren ruim 40.000 m2 kantoorruimte al jaren leeg. De eigenaren zullen de lege panden de komende drie jaar ombouwen naar 385 appartementen, waarvan 166 in het sociale huursegment.

Het eerste project begint in het eerste kwartaal van 2018. Dan wordt een van de kantoren aan Maerlant 16 getransformeerd naar 63 appartementen. In 2019 en 2020 komen in andere delen van het complex nog eens 120 appartementen. Volgend jaar moet ook de verbouwing beginnen van de Eurotower aan het Noorderwagenplein. Na oplevering in 2019 komen hier 111 appartementen voor jongeren en personen met een urgentieverklaring.

Aan de Plaats wordt een leegstaand pand geschikt gemaakt voor 36 zorgappartementen van Woonzorg Flevoland, die zijn aangesloten op verzorgingshuis De Uiterton. In een later stadium kunnen er ook nog 55 sociale huurappartementen komen aan Maerlant 8. Apart onderdeel in het plan is de verbouwing van de voormalige rechtbank aan Maerlant 10, die al in volle gang is. Het gebouw wordt geschikt gemaakt voor de tijdelijke huisvesting van 330 seizoenarbeiders.

Onderdeel van de afspraak is dat Lelystad de openbare ruimte opnieuw inricht. De geschatte kosten van 3,2 miljoen euro is voor rekening van de gemeente en de eigenaren van de kantoorpanden. De gemeenteraad moet zich nog uitspreken over dit ‘basisplan’. Pas na een eventuele goedkeuring zullen concrete plannen worden gemaakt.

Reageer op dit artikel