nieuws

Neprom: ontwikkelaars positief over regeerakkoord

Projectontwikkeling

Neprom: ontwikkelaars positief over regeerakkoord
Bart van Breukelen

De vereniging van projectontwikkelaars Neprom is optimistisch over het regeerakkoord. De ontwikkelaars verwachten dat het een stimulans zal zijn voor de duurzame woningproductie.

De Neprom is ronduit positief over het voornemen van het nieuwe kabinet om de woningbouwproductie aan te jagen en in het kader daarvan belemmerend overheidsbeleid weg te nemen. In lijn met het regeerakkoord ziet de Neprom mogelijkheden om in het bestuursrechtelijke domein te experimenteren met eenvoudige en snelle procedures die de gang naar de rechter en de Raad van State voorkomen, zonder dat de rechtsbescherming van de burger wordt aangetast. Positief is de Neprom ook over het niet verder verlagen van de leennorm (loan to value), waardoor ook starters toegang blijven houden tot de koopmarkt.

Op het kabinetsvoornemen om aardgas voor de nieuwbouw versneld uit te faseren reageert Bart van Breukelen, voorzitter van de Neprom, instemmend: ‘Projectontwikkelaars zetten zich sinds 2008 in voor het verbeteren van de energieprestatie van nieuwe woningen en enige jaren geleden hebben we besloten om vanaf 2020 uitsluitend nog huizen te bouwen die geheel of nagenoeg geheel energieneutraal zijn. Daar sorteren onze leden nu reeds op grote schaal op voor. De Neprom steunt daarnaast de ambitie om aan het eind van de kabinetsperiode in 2021 nagenoeg alle nieuwbouwwoningen aardgasloos op te leveren. Daarmee gaat de nieuwbouw wat betreft energieprestatie absoluut aan kop. Wij verwachten dat de kabinetsmaatregelen ook een impuls geven aan het aanpakken van de bestaande voorraad. Ontwikkelaars zien mogelijkheden om samen met corporaties en beleggers zwaar verouderde woningcomplexen te herstructureren en te vernieuwen en zo versneld ook daar de weg naar energieneutraliteit in te zetten.’

Reageer op dit artikel