nieuws

EIB: grotere planvoorraad woningen nodig in Noord-Holland

Projectontwikkeling

EIB: grotere planvoorraad woningen nodig in Noord-Holland
Bloemendalerpolder bij Weesp

In de provincie Noord-Holland zijn realistische mogelijkheden om aan de woningvraag van 102.000 tot 2025 te voldoen. Meer plancapaciteit ook in de weilanden is echter nodig, omdat bij de helft van de plannen kans is op vertraging of zelfs afstel.

Dat schrijft het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) op basis van een analyse van 38 bouwplannen in de provincie Noord-Holland. De provincie Noord-Holland en Bouwend Nederland hebben dit onderzoek laten uitvoeren in het kader van hun Samenwerkingsagenda. In principe zijn er voldoende bouwlocaties. Het EIB concludeert dat 45 procent van de onderzochte plannen zonder veel vertraging of kans op uitval kan worden gerealiseerd.

Aan 19 procent van de onderzochte plannen kleeft een financieel-economische belemmering, 12 procent van de onderzochte plannen heeft te maken met beleidsmatige knelpunten, waardoor er risico is op vertraging of uitval van die plannen. Van de bouwlocaties ligt 87 procent binnen de bebouwde kom, 13 procent ligt in het groen. Het EIB pleit voor meer woningbouw in het groen. Het schaarsteprobleem is volgens het instituut grotendeels opgelost als 2 tot 3 procent van de weilanden wordt volgebouwd.

De provincie Noord-Holland is daar echter mordicus tegen. Volgens Joke Geldhof, gedeputeerde Wonen van de provincie, is er zelfs genoeg capaciteit om zonder veel moeite tot 2024 116.000 woningen te realiseren. Het onderzoek is volgens haar wel nuttig. ‘Hiermee kunnen we de gevonden knelpunten heel gericht aanpakken en ervoor zorgen dat er wel gebouwd kan worden. Wij gaan ons daarbij in eerste instantie richten op snel te realiseren grote projecten waar vertraging dreigt.’

Bouwend Nederland zal hier ook bij helpen. Voorzitter Maxime Verhagen zegt blij te zijn met de samenwerking met de provincie Noord Holland. ‘Dit onderzoek laat wederom zien dat de woningbouw moet worden versneld. Er worden nu te weinig en bovendien te dure woningen gebouwd. Het kan niet zo zijn dat de gewone man/vrouw geen eigen woning meer kan kopen.’ In heel Nederland is tot 2025 overigens behoefte aan ruim 600.000 nieuwe woningen.

 

Reageer op dit artikel