nieuws

‘Zonder verhuurdersheffing meer verduurzaming en nieuwbouw’

Projectontwikkeling

‘Zonder verhuurdersheffing meer verduurzaming en nieuwbouw’
Marnix Norder Aedes

Als het nieuwe kabinet meer woningen wil laten bouwen, de woningvoorraad sneller wil verduurzamen en huren betaalbaar wil houden, moet de verhuurdersheffing van tafel. Dat zeggen Aedes, de Woonbond en Taskforce Bouwagenda in reactie op de Miljoenennota 2018.

Daarin heeft het demissionaire kabinet de heffing intact gehouden en zelfs met 200 miljoen euro verhoogd naar meer dan 2 miljard euro. Uit de Rijksbegroting 2018 blijkt dat de verhuurdersheffing, een belasting speciaal voor woningcorporaties en andere sociale verhuurders, ook komend jaar hoger wordt. Nu Nederland er weer goed voor staat, is het tijd om dit belastinggeld – ooit ingevoerd om een gat in de Rijksbegroting te dichten – in te zetten voor de mensen waar het om gaat, aldus Aedes en de Woonbond.

Aedes-voorzitter Marnix Norder heeft daarom de hoop gevestigd op een nieuw kabinet. ‘Woningcorporaties willen meer bouwen, sneller verduurzamen en huren betaalbaar houden. Hopelijk heeft het nieuwe kabinet meer oog voor huurders en mensen die een woning zoeken. Dus draai de huurbelasting terug, of maak in ieder geval een netto investeringsaftrek mogelijk. Dan kunnen wij echt samen aan de slag.’

Ook de Taskforce Bouwagenda onder leiding van Bernard Wientjes pleit voor het inzetten van de verhuurderheffing voor het sneller verduurzamen van sociale huurwoningen. Een groeiend aantal huurders heeft moeite om elke maand de huur en de meest basale kosten van levensonderhoud op te brengen. Woonbond-directeur Ronald Paping: ‘Honderdduizenden huurders kunnen niet meer rond komen, mede door de gestegen huren. Schaf de verhuurderheffing af en verlaag de huren. Anders zullen de betaalbaarheidsproblemen alleen maar groter worden.’

‘De omvang en impact van deze maatschappelijke opgaven is enorm’, zeggen Norder en Paping. ‘In plaats van een huurbelasting op te leggen, vragen we het nieuwe kabinet woningcorporaties, huurders en gemeenten juist te ondersteunen.’ Aedes en de Woonbond nodigen het nieuwe kabinet uit om hierover in gesprek te gaan en afspraken te maken.

Federatie Opvang zegt in reactie op de nieuwe begroting 10.000 extra woningen te willen voor kwetsbaren in de samenleving. ‘Nu het economisch beter gaat moeten de kwetsbare groepen daarvan de positieve gevolgen ondervinden. Zo moet het kabinet ervoor zorgen dat er 10.000 extra woningen komen voor mensen die uitstromen uit de maatschappelijke opvang, beschermd wonen en ggz-klinieken’, aldus de federatie.

Reageer op dit artikel