nieuws

IVBN: reguleren middeldure huur nachtmerrie voor markt

Projectontwikkeling

IVBN: reguleren middeldure huur nachtmerrie voor markt
Synchroon-en-Amvest-project-KJplein-Den-Haag

Aedes en de grote vier gemeenten voeren een intensieve lobby om het middeldure huursegment te trekken naar de sociale huursector. Daarmee zouden vrijwel alle huurwoningen in Nederland worden gereguleerd.

Dat zegt IVBN-directeur Frank van Blokland in reactie op eerdere berichtgeving in Vastgoedmarkt. Hierin pleitte Aedes-voorzitter Marnix Norder voor politieke toestemming voor woningcorporaties om ook middeldure huurwoningen tot 1.000 euro te realiseren. Dat wil hij doen door het woningwaarderingstelsel door te trekken van 711 euro naar 950 tot 1.000 euro. Daarmee reguleren ze niet alleen de  nieuwbouw in dat segment, maar ook de bestaande vrijehuursector, stelt Van Blokland.

‘Voor Aedes zijn blijkbaar de huidige taken voor corporaties niet voldoende motiverend en moet hun werkterrein aanzienlijk worden verbreed. En dat na een jarenlange strijd met Brussel, een parlementaire enquête en een breed in het parlement ondersteunde Woningwet, waarin het taakveld en de doelgroep voor corporaties duidelijk werd afgebakend. Duidelijk is dat de corporaties nog zeer grote opgaven hebben in het sociale segment onder de 711 euro, waaronder het bouwen van nieuwe sociale huurwoningen, het verduurzamen en renoveren van hun voorraad en het geschikt maken van hun voorraad voor de toekomstige vraag van de huurders.’

Op een totaal van 2,3 miljoen huurwoningen realiseerden de corporaties in 2015 maar 16.400 nieuwe huurwoningen, merkt de IVBN-directeur op. ‘De huren in de sociale corporatievoorraad zijn sterk achtergebleven bij het markthuurniveau en dat komt deels door de omvangrijke staatssteun die corporaties hebben gekregen en nog krijgen. Hun pleidooi betekent een nachtmerrie voor de vrijehuursector. Binnen de portefeuilles van institutioneel woningbeleggers wordt immers 94 procent van hun bezit verhuurd tussen de 600 en 1.000 euro (of in de G4 tot 1.200).’

Hij vervolgt: ‘De jaarlijkse huurstijging in het (marktconform verhuurde) vrije sector segment van IVBN-leden was de afgelopen jaren aanzienlijk lager dan de huurstijging in hun gereguleerde segment. IVBN-leden realiseren dit jaar naar verwachting zelfs 10.000 nieuwe huurwoningen. Het onverhoopt gaan reguleren van de nieuwbouw in het vrije sector segment tot aan 1.000 euro betekent dat de sterke groei van de vrije sector weer volstrekt teniet zal worden gedaan.’

Reageer op dit artikel