nieuws

Aedes: corporaties moeten bouwen voor middensegment

Projectontwikkeling

Aedes: corporaties moeten bouwen voor middensegment
sociaal-woningproject-CalandTwo-in-Laakhaven-West-Den-Haag

Woningcorporaties moeten in staat worden gesteld middeninkomens te huisvesten. Dan moet wel de sociale huurgrens omhoog en gemeenten bouwlocaties beschikbaar stellen.

Dat zei Aedes-voorzitter Marnix Norder in de Tweede Kamer in een commissiedebat over het gebrek aan betaalbare huisvesting voor starters op de woningmarkt. De woningwet schrijft voor dat sociale huisvesters alleen woningen mogen aanbieden aan huishoudens met een brutoinkomen tot 38.000 euro met een maximale huurprijs van 710 euro. De Aedes-voorzitter wil de huurgrens verruimen naar 900 euro.

Ook hij ervoor dat het woningwaarderingsstelsel wordt uitgebreid naar het middensegment, zodat de huren ook over een paar jaar tussen de 700 en 900 euro kunnen blijven. Volgens hem lukt het anders middeninkomens zoals politieagenten, leraren en verplegers niet om betaalbare woonruimte te vinden. Nu is hun inkomen te hoog voor een sociale huurwoning, maar een te laag of te onzeker inkomen voor een koopwoning of een vrijesectorhuurwoning.

Marktpartijen houden volgens Norder onvoldoende rekening met middeninkomens en vragen te vaak de hoofdprijs. Het gat tussen wal en schip kunnen woningcorporaties opvullen op voorwaarde dat gemeenten voldoende bouwlocaties beschikbaar stellen. Of Aedes zijn zin krijgt, zal in grote mate afhangen van het verwachte nieuwe kabinet tussen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Institutionele beleggers spreken tegen dat ze het middensegment in de kou laten staan. De laatste jaren steken ze miljarden euro’s in middeldure huur in met name de grote steden.

Reageer op dit artikel