nieuws

Veel vertrouwen in de Zuidas

Projectontwikkeling

Veel vertrouwen in de Zuidas

De bouwactiviteit op de Amsterdamse Zuidas is uniek in Nederland. Op de Zuidas zijn momenteel vijf kantoren in aanbouw met een totaal metrage van 60.000 m2. Daarnaast staat er voor 150.000 m2 aan nieuwbouw en renovaties gepland.

Dat schrijft vastgoedadviseur JLL in zijn Zuidas Kantorenmonitor H1 2017. Hoewel de kantoren op de Zuidas grotendeels worden betrokken door financiële en zakelijke dienstverleners, zoeken steeds vaker ook de technologische en ict-gerelateerde bedrijven naar huisvesting op de Zuidas. Dit maakt de Zuidas als multifunctioneel kantorendistrict minder gevoelig voor tegenslag in bepaalde sectoren.

Het leegstandspercentage in Zuidas is gedurende de eerste helft van 2017 licht gestegen naar 6,3. Ondanks deze lichte stijging blijft het direct beschikbare aanbod zeer schaars, aldus JLL. Als gevolg hiervan komt de nieuwbouwontwikkeling van kantoren langzaam weer op gang. Een groot deel van het toekomstige nieuwbouwaanbod heeft al een huurder gevonden.

De nieuwbouwontwikkeling leidt tot meer toekomstig hoogwaardig aanbod van vrije kantoorruimtes, stelt JLL. Dit biedt nieuwe (internationale) bedrijven de kans om zich op Zuidas te vestigen, of uitbreidingsmogelijkheden voor reeds gevestigde gebruikers. De totale ontwikkelruimte in Zuidas voorziet in verdere groei van het aantal kantorenmeters, wat zijn beslag krijgt in de nieuwe kantorenstrategie van de gemeente. Naast de kantoorontwikkelingen worden er steeds meer woningen en voorzieningen toegevoegd. Dit komt de leefbaarheid, ook buiten kantooruren, ten goede en versterkt het multifunctionele karakter van het gebied.

De Zuidas profiteert sterk van de aantrekkende vraag naar hoogwaardig en stedelijk kantorenvastgoed. In combinatie met de geringe nieuwbouwactiviteit vanuit het verleden, daalde het beschikbare aanbod. Door de aanhoudende vraag staat de tophuur onder opwaartse druk en bereikte het in de eerste helft van 2017 wederom een recordhoogte van 380 euro per m2 vvo per jaar.

Olaf Vogelaar, head of Agency Offices Nederland bij JLL zegt hierover: ‘Het is goed om te zien dat de nieuwbouwontwikkeling op de Zuidas na lange tijd weer langzaam op gang komt. Zo blijft de Zuidas een aantrekkelijke vestigingslocatie voor (inter)nationale bedrijven. Echter, op korte termijn blijft er een schaarste aan kantoorruimte waardoor huurprijzen verder gaan stijgen. Verdere groei van de Zuidas, zoals beschreven in de nieuwe kantorenstrategie van de gemeente, is daarom noodzakelijk. JLL steunt deze visie en is voorstander van verdere groei van het Zuidasgebied.’

Naast de uitstekende locatiekwaliteit van de Zuidas zorgt de aanhoudend lage rente voor veel beleggers in het gebied. Gedurende de eerste zes maanden van 2017 heeft dit geleid tot de grootste single-asset deal in de Nederlandse historie. Amundi kocht namens een Koreaanse investeerder het Atrium voor ruim 500 miljoen euro. De aanhoudende vraag van beleggers leidt tot dalende topaanvangsrendementen die momenteel uitkomen op 3,75 procent netto vrij op naam.

Reageer op dit artikel