nieuws

IVBN: regulering middenhuurwoningen Utrecht te strikt

Projectontwikkeling

De gemeente Utrecht hanteert te strikte regels voor nieuwe middenhuurwoningen. Daardoor zullen beleggers afhaken, verwacht de IVBN.

IVBN: regulering middenhuurwoningen Utrecht te strikt
Heijmans-project-LRC-Utrecht

Het college van B&W van Utrecht wil nieuwbouw in een deel van de vrije sector tussen 711 en 950 euro strikt gaan reguleren. Het college wil de aanvangshuren fors beperken en de huurstijging vastleggen op uitsluitend inflatie. Na mutatie van de huurder moet het huurniveau hetzelfde blijven. Alle afspraken moeten voor twintig jaar gaan gelden. Het college wil daarmee de sterk oplopende vierkantemeterprijzen bedwingen in een overkokende lokale woningmarkt. Het college blijft echter onduidelijk over de grote financiële consequenties daarvan, zowel op nog uit te geven gemeentelijke gronden als op gronden die reeds van marktpartijen zijn. Marktpartijen kunnen immers alleen tegen een marktconform rendement (blijven) investeren.

Volgens de vereniging van institutionele beleggers IVBN zal de voorgestelde strikte regulering de lokale woningmarkt (verder) gaan verstoren. De doorstroming zal verminderen en er zal scheefwonen ontstaan in de nieuwbouwmiddenhuur, omdat de huurontwikkeling niet langer marktconform zal mogen zijn. Ook de kwaliteit en diversiteit van de Utrechtse woningvoorraad zullen afnemen. Voorts betreuren institutionele investeerders het zeer dat er geen overleg met hen – als belangrijkste investeerders in Utrecht – heeft plaatsgevonden.

Voor de leden van IVBN is het aanvaardbaar als het college – in overleg – een aantal maatregelen wil nemen om méér nieuwbouw in het middenhuursegment te realiseren, die woningen langjarig te behouden in dat segment en te komen tot een beheerste huurontwikkeling. IVBN-leden zijn langetermijninvesteerders en kunnen daar ook aan voldoen. Echter: hoe meer regulering, hoe minder middenhuur.

IVBN-leden doen in hun beide brieven aan de Raad voorstellen hoe zij wél een bijdrage kunnen leveren om meer middenhuur te realiseren en die dan ook jarenlang te kunnen blijven exploiteren. Enkele hoofdlijnen zijn:

  • Stel méér locaties beschikbaar voor institutionele woningbeleggers
  • Hanteer een termijn van tien jaar in plaats van  twintig jaar om een beheerste huurprijsontwikkeling van een nieuwbouwproject af te spreken. Maak bijvoorbeeld afspraken voor een déél van een  nieuwbouwcomplex, maak desgewenst ‘aflopende’ afspraken voor ieder tijdvak van vijf jaar
  • Geen huurbeleid dat alleen de inflatie volgt, maar een huurprijsbeleid dat de huurontwikkeling in de rest van de voorraad in Utrecht kan volgen
  • Blijf steeds de kwaliteit van de nieuwbouw voorop stellen. De voorgestelde koppeling van de hoogte van de aanvangshuur aan een minimale oppervlakte is niet wenselijk, er kan veel verschil in kwaliteit zitten tussen woningen van dezelfde grootte
  • Maak afspraken over toelatingsnormen, over voorrang voor bepaalde economische gebonden beroepsgroepen en over het voorkomen van ‘scheefwonen’ (tijdelijke huurcontracten of inkomenstoetsen)
  • Laat institutionele woningbeleggers de samenwerking zoeken met Utrechtse woningbouwcorporaties om plannen af te stemmen en aan te sluiten bij de corporatiemogelijkheden om sociale huur te realiseren en de mogelijkheden van institutionele woningbeleggers om meer middenhuur te realiseren

Het collegevoorstel werd medio juli gepresenteerd en zou al op 31 augustus door de Utrechtse gemeenteraad moeten worden aangenomen. IVBN dringt er bij de Raad op aan dat het college éérst intensief overleg gaat plegen met IVBN-leden  als de belangrijkste investeerders in het vrije marktsegment boven de 711 euro.

Reageer op dit artikel