nieuws

Havenbedrijf Amsterdam tegen bouwplannen in en om haven

Projectontwikkeling

Havenbedrijf Amsterdam tegen bouwplannen in en om haven
Coenhaven, Vlothaven Amsterdam

Het plan van de gemeente Amsterdam om 70.000 woningen te bouwen in en om de haven staat op gespannen voet met belangen van de haven en bedrijven in de haven, vooral in de periode van transformatie. Dat stelt het gemeentelijk havenbedrijf.

Onder de naam Haven-Stad wil Amsterdam in de haven een wijk bouwen ter grootte van de stad Leiden. Het deel van het havengebied binnen de ring (A10) moet circa 25.000 woningen accommoderen. De transformatie naar ‘hoogstedelijk gemengd gebied’ heeft grote gevolgen voor de bedrijven die er zijn gevestigd, vaak al decennia lang. Bedrijven als ICL, Cargill en Bunge en de modebedrijven Calvin Klein en Gaastra zijn belangrijke bedrijven voor de haveneconomie, de Amsterdamse economie en die van de metropoolregio.

In een convenant van havenbedrijven met gemeente en provincie is afgesproken dat er niet eerder dan in 2029 wordt gestart met de bouw van woningen in het gebied. Daarnaast is in het huidige coalitieakkoord afgesproken dat de industriële bedrijven in de Coen- en Vlothaven – óók gelegen binnen de ring – in ieder geval kunnen blijven tot 2040. Maar het actuele plan beperkt al ruimschoots vóór 2040 de milieuruimte van deze bedrijven en zal hun bereikbaarheid nadelig beïnvloeden. Dat verslechtert de verdiencapaciteit van de haven en de investeringsbereidheid van bedrijven in het gebied. Voor Havenbedrijf Amsterdam is dat onwenselijk.

Reageer op dit artikel