nieuws

Groen licht voor hoogste gebouw Nederland

Projectontwikkeling

Groen licht voor hoogste gebouw Nederland
Zalmhaventoren vanaf Veerhaven Rotterdam

AM en Amvest mogen na tien jaar juridisch en politiek getouwtrek de Zalmhaventoren realiseren. De Raad van State heeft alle bezwaren tegen de bouw definitief verworpen. Met 192 meter plus een 26 meter hoge opbouw wordt dit het hoogste gebouw van Nederland.

Dat blijkt uit een uitspraak op 9 augustus van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De hoogste bestuursrechter heeft het bestemmingsplan Gedempte Zalmhaven van de gemeente Rotterdam in stand gelaten. Het bestemmingsplan maakt een gebouw mogelijk van 215 meter hoog: de Zalmhaventoren. Deze toren wordt het hoogste gebouw van Nederland. In de Zalmhaventoren komen 255 woningen, kantoren, een parkcafé, een restaurant op de 56e verdieping en een uitkijkplatform dat voor het publiek toegankelijk is.

Tegen de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak is geen hoger beroep mogelijk. Het bestemmingsplan maakt naast de Zalmhaventoren twee woontorens van 70 meter hoog mogelijk. Deze twee torens worden de Kaantorens genoemd. In deze zogenoemde Kaantorens komen in totaal 227 woningen. Het nieuwbouwplan De Zalmhaven is gepland tussen de Gedempte Zalmhaven en de Houtlaan in het Scheepvaartkwartier in Rotterdam, aan de voet van de Erasmusbrug.

De zaak was aangespannen door een bewonersstichting en LaSalle Investment Management. Zij vrezen dat door deze nieuwbouw het woon- en leefklimaat in de omgeving zal worden aangetast. LaSalle vreest dat de aantrekkelijkheid van zijn kantoorpand op de hoek van de Gedempte Zalmhaven en de Zalmstraat zal verminderen. Beide bezwaarmakers vrezen parkeerproblemen. Daarnaast zijn ze bang dat de hoge gebouwen veel zonlicht zullen wegnemen en windhinder zullen veroorzaken.

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de bezwaren ongegrond verklaard. Naar het oordeel van de bestuursrechter heeft de gemeenteraad zich ‘in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat het bestemmingsplan strekt ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening en is het plan ook anderszins niet in strijd met het recht’. De Raad van State heeft wel een aantal zogenoemde afwijkingsbevoegdheden geschrapt die de gemeenteraad in het bestemmingsplan had opgenomen. Met zulke bevoegdheden kan worden afgeweken van de regels in een bestemmingsplan.

In dit geval zouden de Kaantorens hoger dan 70 meter kunnen worden en zou voor het aantal plaatsen in de nieuwe parkeergarage niet aan de parkeernormen hoeven worden voldaan. Met het schrappen van deze bevoegdheden is nu in het bestemmingsplan bepaald dat de Kaantorens niet hoger mogen worden dan 70 meter en dat de parkeergarage voldoende parkeergelegenheid biedt.

De Rotterdamse politiek ging vorig jaar al akkoord met de bouw van de hoogste woontoren van Nederland, waar al een kleine tien jaar over wordt gesproken.  In april is de bouwvergunning verleend. Het project vergt naar verwachting een totale investering van ongeveer 20 miljoen euro. Als de bouw nog dit jaar kan beginnen, zal het project rond najaar 2020 voltooid zijn.

Reageer op dit artikel