nieuws

Amsterdam: behoefte aan nieuwe kantoren minstens 515.000 m2

Projectontwikkeling

Om te voorzien in de huidige grote kantorenvraag gaat Amsterdam de huidige planvoorraad voor nieuwe kantoren van 970.000 m2 flexibel inzetten om het marktaanbod te vergroten op de locaties Zuidas, Arenapoort, Amstelstation, Marineterrein en Houthaven.

Amsterdam: behoefte aan nieuwe kantoren minstens 515.000 m2
Namens de Koreaanse pensioencoöperatie KFCC legde de Franse vermogensbeheerder Amundi Real Estate de hand op kantorencomplex Atrium op de Zuidas.

Dat schrijft wethouder Erik van der Burg (Grondzaken en Ruimtelijke Ordening) op 24 juli in een brief aan de gemeenteraad over de concept-Kantorenstrategie 2017. De planvoorraad aan kantoren is voldoende om aan de vraag te voldoen, maar bevindt zich niet op de juiste plekken en er zijn onvoldoende grote kavels. Er is volgens de VVD-wethouder een toegenomen behoefte aan kantoren op gemengde en goed bereikbare en goed verbonden locaties. Die behoefte manifesteert zich nu en op de korte termijn (tot 2020), onder andere in verband met de Brexit. De uitbreidingsvraag (exclusief Brexit-vraag) raamt het stadsbestuur op 515.000 m2.

Amsterdam gaat na 2020 bovendien nieuwe gemengde gebiedsontwikkeling mogelijk maken, omdat de verwachting is dat de leegstand door de vele transformaties en herontwikkelingen afdoende is gedaald. Het Amsterdamse stadsbestuur rekent in 2019 op een frictieleegstand van 8 procent. Amsterdam zet in op nieuwe planvoorraad voor gebieden als ten westen van de Zuidas, Sloterdijk II, Schipholcorridor/ Schinkelkwartier en Sixhaven. Samen met de buurgemeenten worden ook gebieden in de regio zoals Duivendrecht/ Nieuwe Kern verkend.

Amsterdam gaat verder door met het stimuleren van de transformatie van en de leegstandsaanpak op de monofunctionele kantoorlocaties Amstel Ill, Riekerpolder en Sloterdijk zodat dit gemengde woon- en werkgebieden worden. Ondanks 150.000 m2 aan transformaties per jaar, stond er 12,8 procent kantoorruimte (911.000 m2) op 1 januari 2017 leeg. Weinig van deze leegstaande kantoorpanden voldoen aan de gebruikersvraag. Transformatie blijft dus nodig evenals nieuwbouw om te voorzien in de groeiende vraag, aldus Van der Burg namens het stadsbestuur.

De ambitie is om jaarlijks de startbouw van 1.250 woningen te realiseren door transformatie. Vastgoedadviseurs komen medio 2017 uit op een leegstand van zo’n 9 procent; zij tellen de in onbruik geraakte en te slopen kantoren niet mee in hun berekeningen. Per 1 januari 2017 stond van de 549 kantoorpanden met leegstand 40 procent volledig leeg en 52 procent gedeeltelijk leeg. Maar 8 procent van de kantoorpanden met leegstand is groter dan 5.000 m2. Daarvan staat de helft gedeeltelijk leeg en de helft helemaal leeg. Dit najaar hoopt Van der Burg met een definitieve kantorenstrategie te komen.

De meeste vastgoedadviseurs stellen dat de ommezwaai van Amsterdam rijkelijk laat komt. Dynamis pleit al jaren voor nieuwbouw op goede locaties. De eerste nieuwe kantoren zullen waarschijnlijk pas over drie jaar gerealiseerd zijn, terwijl de vraag nu groot is. Hoofd Research van Dynamis Frank Verwoerd vreest voor een nieuwe varkenscyclus, zei hij onlangs tegen Vastgoedmarkt. Tegen de tijd dat het kantorenaanbod door nieuwbouw is vergroot, kan de markt volgens hem alweer zijn omgeslagen.

Reageer op dit artikel