nieuws

Syntrus Achmea RE&F: nieuwe stadswijken noodzakelijk

Projectontwikkeling

‘Provincies en gemeenten moeten kiezen voor nieuwe stadswijken aan de randen van de grote steden. Alleen op die manier kunnen we voorkomen dat de woningmarkt vastloopt en blijven steden toegankelijk voor mensen met een middeninkomen.’

Syntrus Achmea RE&F: nieuwe stadswijken noodzakelijk
Ontbijtnieuws Provada

Dat zei director Rob Vester van het Ontwikkelingsbedrijf van Syntrus Achmea Real Estate & Finance tijdens het Vastgoedmarkt Ontbijtnieuws bij de start van de Provada op 30 mei in Amsterdam RAI.

Lokale overheden kiezen na het realiseren van de Vinex-wijken rond de eeuwwisseling veelal voor binnenstedelijke nieuwbouw, onder meer via het transformeren van leegstaande kantoren en het herontwikkelen van oude industrieterreinen. Volgens Vester moeten ze daar vooral mee doorgaan. ‘Dit beleid heeft de afgelopen jaren sterk bijgedragen aan het aanbod van woningen en aan het verbeteren van de leefbaarheid. Schaarse grond moet bovendien zo goed mogelijk worden benut.’

Het probleem is dat binnenstedelijke nieuwbouw alleen onvoldoende is om de enorme vraag naar woningen op te vangen, zegt Vester. Volgens onderzoeksbureau ABF zouden alleen al in de vier grote steden samen ruim 70.000 huurwoningen in het middensegment gebouwd moeten worden om aan de grote vraag te voldoen. In heel Nederland gaat het om ruim 220.000 woningen. De nu geplande woningbouwproductie steekt daar schril bij af.

Vester: ‘Het gevolg is de scheefgroei tussen vraag en aanbod alleen maar groter wordt. Dat drijft de waarde van de bestaande woningen steeds sneller op, zowel in de koop- als in de huursector. Met name voor huishoudens met een middeninkomen, zoals politieagenten, onderwijzers en verpleegkundigen, dreigen veel steden onbetaalbaar te worden. Zij verdienen te veel voor een sociale huurwoning, maar te weinig voor een passende koopwoning.’

Nieuwe stadswijken kunnen zorgen voor extra aanbod, wat ook een drukkend effect heeft op de prijsstijgingen. Maar dan moeten het wel moderne wijken worden, aldus Vester. ‘Geen straten met alleen maar eengezinswoningen, waarbij een eigen auto noodzakelijk is om niet geïsoleerd te raken. Wij pleiten voor levendige stadswijken met een uitstekend voorzieningenniveau, die goed worden ontsloten door het openbaar vervoer en met maximaal gebruik van deelauto’s.’

Roel Vollebregt, directievoorzitter Bam Bouw & Vastgoed voegde tijdens het Ontbijtnieuws toe dat een goede infrastructuur van groot belang is zodat de stad niet teveel belast wordt. Verder is duurzaamheid erg belangrijk. Op de vraag of mensen een punt hebben die protesteren tegen nieuwe wijken onder het motto ‘blijf van ons groen af’, zegt Vollebregt: ‘Reden te meer om de nieuwe wijken duurzaam te bouwen en in te richten zodat we met dat bezwaar rekening kunnen houden.’

Reageer op dit artikel