blog

Provadeals

Projectontwikkeling

Provadeals

Normaal zijn er vier nieuwsbrieven per week waaruit ik kan putten voor deze column. In deze provada week echter veel meer nieuwsbrieven voornamelijk gevuld met deals.

Dus op de eerste plaats van harte proficiat met de transacties voor de desbetreffende partijen. Ik heb alle beleggingstransacties nieuwbouwhuurwoningen bij elkaar opgeteld en kom dan op 1.435 woningen. Een mooie score voor de vrijesectorhuurmarkt. De aantrekkende economie leidde in het verleden tot een shift naar meer koop maar gelukkig blijft de productie van en interesse tot beleggen in huurwoningen nu op stoom. Dit is goed nieuws voor mensen die op zoek zijn naar een huurwoning. Uit onderzoek van het Platform Amsterdam Middenhuur kwam naar voren dat de belangstelling voor een middenhuur woning groot is. Zowel van instromers als van doorstromers. Via doorstroming ontstaat ruimte in de sociale huursector. Het belang van een goed functionerende vrije sector huurmarkt als onderdeel van de woningmarkt wordt breed gedragen. Het bouwen van nieuwe huurwoningen draagt hier aan bij en de score op de Provada laat zien dat daar aan wordt gewerkt.

Robert Kohsiek

Directeur Wonam

 

Reageer op dit artikel