blog

Hoger bouwen als oplossing voor kantoorruimte en woningtekort?

Projectontwikkeling

Hoger bouwen als oplossing voor kantoorruimte en woningtekort?
Laurentien Kok

De gemeente Amsterdam lanceert diverse plannen, in samenwerking met ontwikkelaars,  voor nieuwe kantoorruimten en woningen. Met name om de, in de afgelopen jaren opgelopen achterstand in bouwen in te lopen en de groeiende bevolking van de regio Amsterdam te huisvesten.

Met toenemende weerstand en onder veel protesten worden ook plannen voor verdichting van wijken en hoogbouw gelanceerd. Veel protesten tegen de verdichting en de hoge (woon)torens zijn afkomstig van bewoners in naastgelegen wijken en van belangenorganisaties die onder meer aangeven dat deze torens in strijd met de regels van de UNESCO zijn; het vergezicht van de grachtengordel wordt immers ook aangetast door de hoogbouw.

Ook Singapore heeft een groeiende bevolking, voornamelijk door de toestroom van buitenlanders, al dan niet hooggeschoold en dus belasting betalend of laaggeschoold en werkend. Ook in Singapore moet dus in een hoog tempo gebouwd worden om aan de toenemende vraag van moderne kantoorruimte en woningen te voldoen. In Singapore wordt niet zo ingewikkeld gedaan, bewonersinspraak bestaat nauwelijks, bestemmingsplannen worden meestal zonder veel inspraak vastgesteld door de overheid op advies van een aan de overheid gelieerde organisatie die data verzamelt ter ondersteuning van hetgeen economisch verantwoord is en onteigening is een korte snelle procedure.

Tanjong Pagar Centre, het hoogste gebouw van Singapore op het moment met ruim 290 meter hoog en 65 verdiepingen, is bijna volledig opgeleverd. Dit gebouw is aan de rand van het CBD en Chinatown gebouwd en heeft ongeveer 250 appartementen, een 220 kamers tellend hotel, 120.000 vierkante meter kantoorruimte, op de laagste etages winkels en onder de grond parkeerruimte en diverse voorzieningen als een fitnessruimte en bioscoop. Op het dak wordt een park aangelegd. Het enorme complex is direct aangesloten op de metro, dus bezoekers en werknemers hoeven niet via de straat naar het openbaar vervoer, hetgeen als een groot voordeel beschouwd wordt hier in Singapore.

In de afgelopen jaren is het CBD uitgebreid richting het zuiden op nieuw gewonnen land, een soort polders in de zee, omdat er te weinig bouwgrond beschikbaar is. Tanjong Pagar Centre is echter gebouwd in Chinatown,  een van de weinige in Singapore nog bestaande “heritage” wijken. Chinatown is een van de oudste wijken in Singapore met soms meer dan 180 jaar oude shophouses, een specifieke bouwstijl voorkomend in deze regio. Dat deze monumenten zijn afgebroken voor de realisatie van de zoveelste kantoor- en woontoren vindt niemand een probleem. In media wordt het eufemistische woord ‘verkleinen van een woonwijk’ gebruikt in plaats van afbreken of het vernietigen van monumenten. Singapore kent relatief weinig monumenten of beschermende stadsgezichten en de bewoners hechten er ook weinig tot geen waarde aan, net als de overheid.

Het standpunt van de overheid in Singapore is dat het afbreken van bestaande historische bebouwing noodzakelijk is evenals het volbouwen van parken, om ruimte te creëren voor nieuwe hoogbouw, die per vierkante meter grond, veel meer vierkante meters en ook efficiëntere meters gebruikersruimte oplevert. Daarnaast is het door de snel groeiende vraag naar kantoorruimte en woningen noodzakelijk om steeds hoger te bouwen, een gebouw van 20 verdiepingen voldoet niet meer. Een gebouw van minimaal 45 verdiepingen wordt steeds meer de norm gevonden hier in Singapore. Aan de andere kant van het historische Chinatown worden op moment vijf tot acht woontorens gebouwd met elk meer dan 40 verdiepingen, elke toren kent ongeveer 500-800 appartementen in totaal. Op deze wijze blijven de woningen relatief betaalbaar, volgens de overheid of het nu gaat om huur- of koopwoningen.

Als de gemeente Amsterdam dit voor elkaar krijgt in een paar wijken, is relatief snel een deel van de ambities qua woningbouw gerealiseerd. En praktisch gezien, als de buurtbewoners moeite hebben met een toren van 15 verdiepingen, dan is een toren van 25 of 50 verdiepingen maar ietsje hoger,  het uitzicht is immers toch al verpest. Maar door twee keer meer woon- of kantoorruimte te realiseren, kan de gemeente ervoor kiezen om de woningen goedkoper te houden om zo de felbegeerde middenhuurwoningen te bouwen waar Amsterdam een groot tekort aan heeft, of om meer geld uit te geven aan mooie parken en andere algemene voorzieningen die nu eenmaal bij een wijk horen als een zwembad.

Laurentien K.A. Kok LLM MRE MRICS

Kandidaat notaris bij Bird&Bird LLP te Singapore en Nederland

 

Reageer op dit artikel