nieuws

Schaapman nieuwe baas Reliplan

Loopbaan

Schaapman nieuwe baas Reliplan

Reliplan, specialist in religieus en maatschappelijk vastgoed, heeft vanaf 1 november een nieuwe directeur in de persoon van  Chris Schaapman.

Schaapman (51) is aangetrokken om de positie van Reliplan als kennispartner en marktleider verder te versterken. Tot 31 oktober was hij directeur/bestuurder bij woningcorporatie Elan Wonen in Haarlem. Daarvoor was bij werkzaam als gemeentedirecteur in Alphen aan den Rijn en als sectorhoofd bij de gemeente Den Haag.

Religieus vastgoed

Reliplan is een landelijke organisatie voor de herbestemming van religieus en maatschappelijk vastgoed die sinds 1991 actief is. Na 25 jaar gerund te zijn door de oprichter Mickey Bosschert, werd Reliplan in 2017 verkocht. Het bedrijf biedt een breed scala aan diensten, waaronder de aan- en verkoop begeleiding van religieus vastgoed, waardebepalingen en taxaties, planontwikkeling en advies.

Verdere groei

Ernest van der Meijde, eigenaar van Reliplan: ‘De nieuwe koers is bepaald en we hebben een flink aantal vernieuwingen doorgevoerd om goed aan te sluiten op de wensen van de klanten en de markt. Nu is het tijd voor de volgende stap, op weg naar verdere groei en professionalisering. Chris Schaapman is met zijn uitgebreide ervaring en netwerk de aangewezen persoon om hier invulling aan te geven.’

‘Om nog meer de partner te zijn voor alle vraagstukken op het gebied van religieus en maatschappelijk vastgoed, is het belangrijk dat we onze dienstverlening verdiepen en verbreden’, aldus Schaapman. Van der Meijde: ‘Zo maken opdrachtgevers steeds vaker gebruik van onze diensten op het gebied van projectontwikkeling. Reliplan treedt dan op als gedelegeerd ontwikkelaar en is in staat waardesprongen te realiseren door bijvoorbeeld bestemmingsplanwijzigingen door te voeren of inzichtelijk te maken welke transformatiemogelijkheden er zijn.’

Elan Wonen is een  woningcorporatie die zo’n 7.000 woningen beheert in Haarlem en Heemstede. De coöperatie heeft een interim-directeur aansgesteld om het vertrek van Schaapman op te vangen.

Reageer op dit artikel