nieuws

Rotterdam benoemt Quality-team voor Feyenoord City

Loopbaan Premium

Gemeente Rotterdam heeft een zogeheten Quality-team benoemd voor de gebiedsontwikkeling Feyenoord City. De acht leden adviseren het college van burgemeester en wethouders over de ruimtelijk kwaliteit van de plannen.

Rotterdam benoemt Quality-team voor Feyenoord City
Feyenoord City

De leden zijn gespecialiseerd in de disciplines architectuur, architectuurhistorie, sociaal-economische en sociaal-maatschappelijke stedenbouw en inrichting van de buitenruimte. Het Q-team treedt in de plaats van de reguliere Commissie voor Welstand en Monumenten. Samenstelling Specifieke kennis van grootschalige complexen, evenementprogramma’s en infrastructuur/knooppunten is gewenst om goed te …