nieuws

Rotterdam benoemt Quality-team voor Feyenoord City

Loopbaan

Gemeente Rotterdam heeft een zogeheten Quality-team benoemd voor de gebiedsontwikkeling Feyenoord City. De acht leden adviseren het college van burgemeester en wethouders over de ruimtelijk kwaliteit van de plannen.

Rotterdam benoemt Quality-team voor Feyenoord City
Feyenoord City

De leden zijn gespecialiseerd in de disciplines architectuur, architectuurhistorie, sociaal-economische en sociaal-maatschappelijke stedenbouw en inrichting van de buitenruimte. Het Q-team treedt in de plaats van de reguliere Commissie voor Welstand en Monumenten.

Samenstelling

Specifieke kennis van grootschalige complexen, evenementprogramma’s en infrastructuur/knooppunten is gewenst om goed te kunnen sturen op ruimtelijke kwaliteit. Vier deskundigen op deze disciplines zijn opgenomen in een team van acht, dat verder bestaat uit drie leden van de Commissie Welstand en Monumenten en een voorzitter.

De voorzitter van het Q-team is Robert Winkel van het Rotterdamse architectenbureau MEI Architects & planners. Het Q-team wordt ambtelijk ondersteund door het secretariaat van Commissie voor Welstand en Monumenten.

Leden Q-team Feyenoord City

• Robert Winkel / voorzitter
Rudolph Eilander / lid commissie W&M – architectuur
Johanna van Doorn / lid commissie W&M – cultuurhistorie
Jeroen Ruitenbeek / lid commissie W&M – stedenbouw
Philomene van der Vliet / deskundige landschapsarchitectuur
Ton Venhoeven / deskundige knooppunten
Paul Diederen / deskundige venues
Aruna Vermeulen / burgerlid – sociaal-maatschappelijk

Ervaring bij Kop van Zuid

Rotterdam heeft in het verleden een paar keer eerder goede ervaring opgedaan met het instellen van speciale welstandskamers: het Q-team Kop van Zuid en het Hoogbouwteam. Deze werkwijze is positief ervaren en heeft volgens de gemeente bijgedragen aan de succesvolle ontwikkeling en uitstraling van de gebieden.

Reageer op dit artikel