nieuws

TU Delft benoemt Co Verdaas tot hoogleraar Gebiedsontwikkeling

Loopbaan

TU Delft benoemt Co Verdaas tot hoogleraar Gebiedsontwikkeling
Co Verdaas, foto: Martin Hoogenboom

Voormalig staatsssecretaris Co Verdaas (1966) is door TU Delft aangesteld als praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling aan de faculteit Bouwkunde.

De komende jaren richt de praktijkleerstoel zich op de ontwikkelingen rond duurzame stedelijke gebieden, om zo de gebruiks-, belevings- en toekomstwaarde van de gebouwde omgeving te behouden en te verbeteren. Verdaas is de opvolger van Friso de Zeeuw die eind 2017 met emeritaat ging.

Grote thema’s voor de komende decennia zijn onder andere de woningbouwopgave, de landbouwstructuur, de energietransitie en de mobiliteit. Verdaas ziet hierin kansen voor een coördinerende rol van de overheid, zodat marktpartijen weten waar ze aan toe zijn en waar investeringen kunnen renderen. Tegelijkertijd ziet hij kansen in het betrekken van marktpartijen bij de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG), om zo kennis, inzicht en toepassingen in het vakgebied verder te kunnen ontwikkelen. De verbinding tussen gebiedsontwikkeling en andere grote maatschappelijke opgaven creëert het nodige perspectief om na te denken over hoe het grote geheel straks functioneert.

De komende vijf jaar worden deze doelstellingen verder uitgewerkt. Verdaas overweegt jaarlijks een thema uit te diepen, waarbij ook input van collega-wetenschappers en de achterban van de SKG wordt ingezet. Zo kunnen nieuwe perspectieven worden geschetst waarbij de bouwopgave wordt gekoppeld aan ecologische waarden. Ook de verbinding met digitalisering en big data zal met de opkomst van smart cities nieuwe kansen bieden. Zo kunnen concepten worden ontwikkeld voor duurzame stedelijke gebieden.

Co Verdaas heeft ruim twintig jaar ervaring in zowel de wetenschap en de praktijk als bij de overheid. In al zijn ambtelijke en bestuurlijke functies heeft hij zich bezig gehouden met ruimtelijke ontwikkelingen. Hij werkte onder andere bij de Universiteit van Wageningen, de gemeente Zwolle en een woningcorporatie, was lid van de Tweede Kamer en gedeputeerde van de provincie Gelderland. Hij is gepromoveerd op het planstelsel. Ook werkt hij voor adviesbureau Over Morgen. Daarnaast is hij lid van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur. Hij was in 2012 ook korte tijd staatssecretaris van Economische Zaken in het kabinet-Rutte II. Hij is lid van de Partij van de Arbeid. Verdaas is in zijn vrije tijd zanger en gitarist in de rock-‘n-rollband John-Boy & The Waltons, waarmee hij door Europa toert.

Reageer op dit artikel