nieuws

Nieuwe directeur Logistieke Hotspot Rivierenland

Loopbaan

Nieuwe directeur Logistieke Hotspot Rivierenland
Frank Engelbart

Frank Engelbart is benoemd tot directeur van Logistieke Hotspot Rivierenland (LHR). Regio Rivierenland bezet een vierde plaats op de lijst van Nederlandse logistieke hotspots.

Engelbart (51) is geboren en getogen in de regio Rivierenland. Hij heeft vele jaren ervaring met het (bege)leiden van regionale samenwerkingsverbanden en is afgelopen jaar ook voor Logistics Valley actief geweest. In de regio Rivierenland is hij ook al ruim tien jaar vormgever van het Fruitpact, onderdeel van Greenport Gelderland.

Initiëren van ondernemers-gedreven initiatieven, realisatie van een stevig regionaal bestuurlijk fundament en onderlinge communicatie zijn de kernopgaven. Ook verdergaande samenwerking met het Platform Transport & Logistiek Rivierenland wordt daarin opgepakt. Dit zal gebeuren in goede verbinding met de collega hotspots in Nijmegen en Liemers-Achterhoek in Logistics Valley.

Voorzitter van de Stichting LHR Marcel Biesters: ‘LHR heeft de regio qua logistiek op de kaart gezet. Na vier jaar pionieren is het nu tijd voor een volgende fase en verder door te pakken. We hebben er in goed overleg voor gekozen om deze stap te zetten met een nieuwe bemensing van de directie. De LHR spreekt haar dank uit aan Jan Looman en Peter Smaal voor hun initiatief en inzet om tot dit resultaat te komen en wenst Frank Engelbart succes met de uitbouw van LHR.’

Reageer op dit artikel