nieuws

Karel Schiffer president-commissaris Stichting OpMaat

Loopbaan

Karel Schiffer president-commissaris Stichting OpMaat
Karel Schiffer

Karel Schiffer is sinds 1 januari 2018 voorzitter van de raad van commissarissen van Stichting OpMaat.

Schiffer volgt Lucy Lagerweij op, die sinds 2008 deel uitmaakte van het bestuur van OpMaat en na een statutenwijziging in 2012 voorzitter van de raad van commissarissen werd. Van 1994 tot en met 2014 was Schiffer algemeen directeur van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, de organisatie die de Nationale Hypotheek Garantie uitvoert. Momenteel is Schiffer zelfstandig strategisch adviseur en vervult hij bestuurs- en toezichtsfuncties, onder meer in de raad van commissarissen van een woningcorporatie.

In januari 2017 stapte Schiffer na minder dan twee jaar op als voorzitter van de centrale raad van het NRVT. In juli 2016 was het NRVT-bestuur afgetreden na onmin met Schiffer. Taxateurs beoordelen jaarlijks voor honderden miljarden euro’s aan (commercieel) vastgoed, zoals bedrijfspanden, woningen en andere objecten, schrijven de toezichthouders.

Stichting OpMaat verstrekt aan 135 woningcorporaties en ontwikkelaars licenties voor Koopgarant en Koopstart, twee landelijke standaarden voor verkoop onder voorwaarden. Ook biedt OpMaat aanvullende diensten zoals advies, opleiding en terugkoopbegeleiding.

‘Vanuit het Waarborgfonds Eigen Woningen heb ik mij altijd ingezet voor het bevorderen van het eigen woningbezit voor mensen met een smalle beurs’, zegt Schiffer. ‘In dat kader ben ik ook nauw betrokken geweest bij het beleid omtrent de verkoop van huurwoningen door woningcorporaties en in het bijzonder bij de ontwikkeling van alternatieve koopconstructies. Ik wil graag een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van de Stichting Opmaat en haar primaire doelstellingen. Te meer daar de toegankelijkheid van het eigen woningbezit voor lagere inkomensgroepen opnieuw onder druk staat.’

De raad van commissarissen van OpMaat bestaat verder uit Frans Kooiker, directeur-bestuurder De Woonplaats; René Scherpenisse, directeur-bestuurder Tiwos; Monique Brewster, directeur-bestuurder Woningstichting Leusden. In mei 2018 zal Frans Kooiker aftreden nadat hij zijn twee statutair toegestane termijnen van drie jaar heeft vervuld. Ad Zopfi, directeur-bestuurder van de Wassenaarsche Bouwstichting, is met ingang van mei 2018 benoemd als lid van de raad van commissarissen van OpMaat.

Reageer op dit artikel