nieuws

Serge Hoppenbrouwers directeur OML

Loopbaan

Serge Hoppenbrouwers directeur OML

Serge Hoppenbrouwers is benoemd tot statutair directeur van de Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg (OML).

Hoppenbrouwers MRE start op 3 januari 2018.  De afgelopen jaren was hij senior projectmanager bedrijfslocaties en gebiedsontwikkeling bij de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM).

Hans Smulders waarnemend voorzitter van de Raad van Commissarissen kijkt met tevredenheid terug op de afgelopen periode: ‘OML is sterk in ontwikkeling. We hebben onder andere de beloofde reorganisatie in 2017 gerealiseerd en verder koers gezet op grondposities voor bedrijven ten behoeve van de economische ontwikkeling in Midden-Limburg. Met de benoeming van Hoppenbrouwers hebben we tevens kennis en ervaring op het gebied van organisatie-, vastgoed- en huisvestingsvraagstukken toegevoegd aan de reeds aanwezige kennis bij OML.’

De activiteiten van OML betreffen het beheren en vitaal houden van bedrijventerreinen, het beschikken over en inzetten van grondposities, ontwikkelen van gebieds- en locatieconcepten, het voeren van acquisitie en verstrekken van advies en ondersteunende diensten ten behoeve van de deelnemende gemeenten. Enkele voorbeelden van projecten: verkoop van grondpositie aan Dokvast voor een groot distributiecentrum van Action in Echt Susteren;  de ontwikkeling van het Nautisch Boulevard te Maasgouw en de ontwikkeling van Zevenellen Centre of Biobased Agriculture te Leudal.

Reageer op dit artikel