nieuws

Ruben Smulders haalt certificaat CIS HypZert (MLV)

Loopbaan

Ruben Smulders haalt certificaat CIS HypZert (MLV)
Ruben Smulders

Ruben Smulders, directeur Capital Value Taxaties, heeft het certificaat CIS HypZert (MLV) behaald.

Het certificaat geeft taxateurs het recht om de mortgage lending value (MLV) te bepalen voor Duitse Pfandbriefbanken. Er is in Nederland slechts een beperkt aantal taxateurs dat dit certificaat in bezit heeft.

Smulders: ‘Door het behalen van het CIS HypZert (MLV) certificaat kunnen wij onze taxatiedienstverlening verder verbreden en verdiepen. De vraag naar MLV-waarderingen neemt steeds meer toe. Duitse Pfandbriefbanken hebben veel
belangstelling in het financieren van Nederlands vastgoed. De MLV is van essentieel belang om kredietverlening op basis van een Pfandbrief te verkrijgen. De marktwaarde ontwikkelt zich momenteel snel en is behoorlijk volatiel. De mortgage lending value geeft Duitse Pfandbriefbanken meer zekerheid gedurende de gehele looptijd van de financiering.’

MLV is een voorzichtige inschatting van de toekomstige verkoopbaarheid van vastgoed. De inkomstenbenadering en kostenbenadering zijn de twee pijlers waarop de MLV wordt gebaseerd. Het is een duurzaam en voorzichtig waardebegrip, waarbij speculatieve elementen buiten beschouwing blijven. Door de focus op de lange termijn en de aandacht voor verleden, heden en toekomst geeft een waardering van de MLV een stabiel beeld van de toekomstige verkoopbaarheid.

HypZert is in 1996 door opgericht en certificeert taxateurs van onroerende zaken. HypZert is lid van Tegova, de Europese overkoepelende organisatie voor nationale vastgoedwaarderingsorganisaties. Ook heeft Hypzert een langdurige samenwerkingsovereenkomst met diverse internationale organisaties. Daaronder zijn het in de Verenigde Staten gevestigde Appraisal Institute en het in Beijing gevestigde Cirea (China Institute of Real Estate Appraisers and Agents).

Reageer op dit artikel