nieuws

Certificaat voor RSP Taxaties & Vastgoedadvies

Loopbaan

Certificaat voor RSP Taxaties & Vastgoedadvies

RSP Taxaties & Vastgoedadvies heeft van haar accountant BDO een verklaring gekregen bij het ISAE 3402 Type II rapport.

Dat laat het bedrijf weten. ISAE 3402 Type II is een internationaal erkende standaard die een oordeel geeft over de effectieve en langdurige werking van de interne controlemaatregelen zoals deze zijn beschreven. De ISAE 3402 rapportage geeft gedetailleerd inzicht in de wijze waarop een dienstverlener de beheersing en beveiliging van de aan haar uitbestede diensten heeft geregeld (Type I) en in de praktijk uitvoert (Type II).

RSP heeft onder meer de richtlijnen van het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) en de Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) geïntegreerd in haar interne controlemaatregelen.

Reageer op dit artikel