nieuws

ASRE en SWOOV gefuseerd

Loopbaan

ASRE en SWOOV gefuseerd
ASRE

De Stichting Amsterdam School of Real Estate (ASRE) is gefuseerd met de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek en Onderwijs in de Vastgoedkunde (SWOOV).

De ASRE wil hiermee een impuls geven aan wetenschappelijk onderzoek en het onderwijs blijven verbeteren. De SWOOV ondersteunt een aantal leerstoelen en research fellow-posities en onderhoudt de Vastgoedbibliotheek, die alle bij de ASRE zijn ondergebracht. De ASRE biedt een totaalpakket aan postacademische vastgoedopleidingen. Door samen te gaan menen de bestuurders een verdere impuls te kunnen geven aan de professionalisering van het vakgebied.

De activiteiten van de stichting worden samengebracht in een nieuwe BV, de Amsterdam School of Real Estate BV De stichting SWOOV blijft bestaan als moeder van de BV waardoor de status als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) blijft gehandhaafd.

Tot bestuurslid van de SWOOV – en vanuit die positie ook tot commissarissen van de ASRE – zijn benoemd:

 • Johan van der Ende, voorzitter
 • Jaco Meuwissen, secretaris
 • Alex Rigter, penningmeester
 • Han van Dissel
 • Nicole Peeters

De statutaire directie van de ASRE blijft in handen van de heren Leo Uittenbogaard en Dick Nijhof.

Afgetreden zijn:

 • Jacques van den Hoven, aftredend voorzitter SWOOV
 • Annemieke Wessels, aftredend secretaris SWOOV
 • Bart van Zadelhoff, aftredend penningmeester SWOOV
 • Henk Jagersma, aftredend bestuurslid SWOOV
 • Jacques Kwak, aftredend bestuurslid SWOOV
 • Thomas Liebrand, aftredend bestuurslid SWOOV
 • George Soebiantono, aftredend bestuurslid SWOOV
 • René Hogenboom, aftredend penningmeester ASRE
 • Robert Kok, aftredend bestuurslid ASRE
Reageer op dit artikel