nieuws

Benoeming bij Bureau Stedelijke Planning

Loopbaan

Benoeming bij Bureau Stedelijke Planning
Femke Wokke

Femke Wokke is met ingang van 1 september gestart als senior consultant bij Bureau Stedelijke Planning. Wokke (34) versterkt het team Detailhandel & Leisure.

Wokke heeft uitgebreide ervaring in onderzoek en advies op het terrein van detailhandel en vrijetijd. De afgelopen zes jaar is zij actief geweest als marktonderzoeker op de vastgoedafdeling van Lidl Nederland. Daarvoor werkte ze op de Research & Concepts afdeling van ontwikkelaar Multi Development. Femke Wokke studeerde Economie & Geografie aan de Universiteit Utrecht, waar haar scriptie werd beloond met de HBD-scriptieprijs.

Bureau Stedelijke Planning speelt met haar komst in op de stevige groei die het bureau op het terrein van marktonderzoek en advies doormaakt. Ze vormt samen met Toine Hooft en Aart Jan van Duren het gezicht van het team Detailhandel & Leisure en zal verantwoordelijk worden voor het verwerven en leiden van adviesopdrachten voor de genoemde sectoren, op gebiedsniveau (detailhandelsvisies, aanvalsplannen, portfolioanalyse), op centrumniveau (brancheringsvisies, distributieplanologisch onderzoek, haalbaarheidsstudies) en op objectniveau (vestigingsplaatsonderzoek, locatieadvies).

Reageer op dit artikel