blog

Imago is alles

Loopbaan

De vastgoedmarkt verkeert weer eens in rep en roer. Boosdoener is dit keer de hoofdletter N, in het periodiek systeem der elementen de aanduiding voor stikstof.

Imago is alles
Johannes van Bentum

De politieke duct tape van het de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is door de Raad van State doorgeprikt, waarna bij de gemeentelijke afdelingen die verantwoordelijk zijn voor omgevingsvergunningen en bestemmingsplannen de rolluiken zich ratelend sloten. In afwachting van meer duidelijkheid maken de ambtenaren even pas op de plaats. Het is een volgende hobbel op de weg naar de bouw van meer woningen, waar de markt – en de politiek evenzeer – om schreeuwt. Eerder startten de gemeentebesturen van enkele grote Nederlandse gemeenten al met het ‘stimuleren’ van woningontwikkelaars om toch vooral betaalbare woningen voor starters, onderwijzers en politieagenten te bouwen. Met een sterk averechts effect. Eigenaren van bestaande woningen mogen zich daardoor verheugen in een toenemende schaarste en – een economische wetmatigheid – een stijgende prijs. Waarna diezelfde gemeentebestuurders weer te hoop lopen tegen woningbeleggers, die zich ontpoppen tot schaamteloze zakkenvullers.

Het zou een typisch Nederlands probleem kunnen zijn, ware het niet in alle écht grote steden in de wereld – denk aan Londen, New York – deze trend zich ook heeft voltrokken. En eerder bij steden lijkt te horen dan bij een falende vastgoedmarkt, of boosaardige inmenging van het grootkapitaal. Aan beleggers de taak om een nieuw ‘frame’ te vinden, waarmee zij hun reputatie bij het publiek als eerzame beheerders van verzekerings- en pensioenpremies kunnen herstellen. Dat de winkelmarkt zich beter kan wapenen tegen malaise, blijkt uit de reactie van vastgoedeigenaren op het voorgenomen vertrek van warenhuisuitbater Hudson’s Bay uit Nederland. Waar het faillissement van V&D partijen nog de schrik in de benen joeg, wrijven jonge vastgoedprofessionals zich nu in de handen om aan de slag te gaan met het eind dit jaar leegkomende vastgoed. Het verklaart ook de enorme belangstelling voor berichten over de ontwikkelingen bij de Canadese retailer in onze site. Het vastgoed dat de zieltogende warenhuisformule nu nog bezet houdt, wordt gezien als ‘kansenpareltjes’.

De schrik zat er wel flink in na het rapport van hoogleraar Bestuurskunde Pieter Tops en journalist Jan Tromp over ondermijning in Amsterdam. De paragraaf die handelde over de vastgoedsector was voor Vastgoedmarkt aanleiding om te rade te gaan bij enkele deskundigen voor tips voor vastgoedprofessionals om ongewild contact met crimineel geld te vermijden. Toezichthouders leggen de verantwoordelijkheid daarvoor steeds vaker bij vastgoedpartijen zelf. Transparantie in de vastgoedsector – het doel waarvoor Vastgoedmarkt 45 jaar geleden werd opgericht – is nog steeds ver te zoeken. Dat blijkt ook uit de ‘Deal van de maand’ in deze editie, waarin de herkomst van een belangrijk deel van de 1.300 woningen met oude indianentechnieken aan het zicht is onttrokken. Terwijl er – naar verluidt – niet eens criminele partijen bij deze deal betrokken zijn. Dit is mijn laatste kans u op deze plek stichtend toe te spreken. Ik verlaat Vastgoedmarkt per 30 september om een eigen onderneming te beginnen. Ik hoop dat u mijn opvolger Servaas van der Laan met dezelfde openheid en welwillendheid ontvangt die ik heb ervaren. Heel veel dank daarvoor en tot ziens.

Reageer op dit artikel