Whitepapers

Economie en ruimtelijke inrichting

Geen categorie

Sinds de kredietcrisis zitten bouwnijverheid, overheden en vastgoedeigenaren in het slop. Overheden en projectontwikkelaars hebben flink moeten afboeken op hun grondposities, omdat bouwprojecten zijn afgeblazen. Vastgoedeigenaren zagen de leegstand oplopen, terwijl de orderportefeuilles van architecten en bouwbedrijven opdroogden. Maar ook particulieren zijn niet gespaard. Zij krijgen hun huis moeilijk verkocht. Tot voor kort had de […]

Sinds de kredietcrisis zitten bouwnijverheid, overheden en vastgoedeigenaren in het slop. Overheden en projectontwikkelaars hebben flink moeten afboeken op hun grondposities, omdat bouwprojecten zijn afgeblazen. Vastgoedeigenaren zagen de leegstand oplopen, terwijl de orderportefeuilles van architecten en bouwbedrijven opdroogden. Maar ook particulieren zijn niet gespaard. Zij krijgen hun huis moeilijk verkocht. Tot voor kort had de vastgoedwereld de illusie dat de crisis wel snel zou overwaaien.  In Vastgoed, markt en ruimte (2010) was reeds gesignaleerd dat het na de crisis anders zou worden. In deze aanvulling op Vastgoed, markt en ruimte wordt, naast de actualiteit, nader ingegaan op de wisselwerking tussen economie en ruimte, en is het item vastgoed verder naar de achtergrond gedrongen, als afgeleide van de economie. Omdat de wisselwerking tussen economie en ruimte verder gaat dan vastgoed en zo wezenlijk is voor de gehele ruimtelijke inrichting, is ook de titel van deze herziene druk van Vastgoed, markt en ruimte gewijzigd in Economie en ruimtelijke inrichting.

Reageer op dit artikel