nieuws

Ollongren prefereert binnenstedelijke nieuwbouw boven buitengebied

Geen categorie

Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) ziet bouwen in de binnenstad als voornaamste optie om te voorzien in het tekort aan nieuwbouw. De minister schrijft dit in antwoord op Kamervragen van PVV-Kamerlid Kops. Volgens de minister vervullen de zogeheten woondeals een sleutelfunctie in het oplossen van de knelpunten.

Ollongren prefereert binnenstedelijke nieuwbouw boven buitengebied
Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken)

Kamerlid Kops had de minister vragen gesteld over berichten omtrent het achterblijven van de nieuwbouwproductie. Al eerder berichtte Vastgoedmarkt dat het aantal nieuwe koopwoningen al een tijdje terugloopt. De minister schrijft in haar Kamerbrief dat het versnellen van de productie tot het ambitieniveau van 75.000 nieuwe woningen per jaar voor haar de hoogste prioriteit heeft.

Woondeals met 5 regio’s

Ze wijst op de al eerder aangekondigde woondeals die ze sloot met 5 stedelijke regio’s en waarvan het eerste akkoord begin deze maand werd beklonken met de stad Groningen, dat versneld 20.000 woningen gaat bouwen. Dergelijke deals zullen volgens Ollongren ook volgens met Utrecht, Eindhoven en de metropoolregio’s Amsterdam en Rotterdam/Den Haag. ‘Maar meer bouwen kost tijd, en biedt pas op de langere termijn een oplossing voor de grote krapte op de woningmarkt”, aldus de minister. “Daarom bevatten de woondeals ook afspraken over de aanpak van de gevolgen van die krapte, zoals betere handhaving in geval van huisjesmelkerij.’

Randen van de stad

Kops vroeg Ollongren wat zij wil doen aan gemeenten die te weinig bouwplannen ontwikkelen of per se niet in het groen willen bouwen. De minister erkent dat het belangrijk is dat elke regio voor voldoende bouwplannen zorgt. Ze acht het wenselijk dat dat de ruimte binnen bestaand bebouwd gebied optimaal wordt benut. Lukt het niet om op die manier de woonbehoefte op termijn te vullen, dan is het volgens Ollongren dat regio’s ook tijdig de mogelijkheden aan de randen van de stad verkennen. ‘Ik zie het als onze gezamenlijke uitdaging om te voorzien in de behoefte aan woningen, met voldoende oog voor alle andere ruimtelijke belangen. Daarbij blijft voorop staan dat er, ook in de lokale dynamiek, druk blijft om complexe binnenstedelijke locaties te ontwikkelen, en niet lichtzinnig wordt geschoven naar bouwlocaties buiten de bestaande stad.’

Reageer op dit artikel