nieuws

Retailagenda introduceert uniforme definities winkeloppervlakten

Geen categorie

Retailagenda introduceert uniforme definities winkeloppervlakten
Dierenriemstraat150-in-winkelcentrum-Paddepoel-Groningen

Om een eind te maken aan de verwarring rond de aanduiding van winkeloppervlakten heeft de Retailagenda voor collectief gebruik in de retail- en vastgoedsector uniforme definities opgesteld.

In de winkel- en winkelvastgoedmarkt zijn verschillende begrippen voor oppervlakten in omloop, zoals Bruto vloeroppervlak (BVO), Verhuurbare vloeroppervlak (VVO) en Winkelvloeroppervlak(WVO). In de praktijk leidt dit tot onduidelijke situaties, tot aan de Raad van State toe.

In het kader van de Retailagenda heeft een werkgroep onder leiding van IVBN en NRW eenduidigheid in het gebruik van begrippen gebracht. De uiteenlopende gebruikers in de retail- en vastgoedsector worden aangespoord om deze richtlijn voortaan te hanteren.

In de ‘Notitie Uniforme definities winkeloppervlakten’ staat een uitgebreide uitleg van de definities en in welke situaties ze worden toegepast:
BVO: de oppervlaktenorm NEN 2580 geldt als basis voor het bepalen van de oppervlakte die onder andere wordt gebruikt in bestemmingsplannen en bepalen van de planvoorraad ;
VVO: de geijkte maatstaf voor taxaties en huurcontracten;
WVO wordt gebruikt voor marktonderzoek en benchmark van winkelgebieden.

Er wordt nu vooruitgang geboekt om vaste ‘omrekenregels’ tussen BVO, VVO en WVO vast te stellen en uiteindelijk ook vast te leggen in de NEN 2580. Binnenkort volgt nog een koppeling van de drie oppervlakte typen (BVO-VVO-WVO) aan de eenduidige definiëring van de begrippen leegstand, planvoorraad en (relevante) plancapaciteit.

Deze notitie is het resultaat van de samenwerking tussen de partners van de Retailagenda. Onder leiding van minister Kamp zijn in maart 2015 afspraken gemaakt om de detailhandel in Nederland toekomstbestendig te maken. Het retail impulsteam ondersteunt gemeenten met praktische informatie, instrumenten en handreikingen, zoals met het opstellen van uniforme definities.

Reageer op dit artikel