nieuws

Blok spoort corporatiesector aan tot verkoop dure bezit

Geen categorie

Woningcorporaties kunnen een groot deel van hun te liberaliseren woningvoorraad verkopen aan commerciële beleggers. Met de opbrengst van dit bezit kunnen corporaties vervolgens grootschalig investeren in nieuwbouw.

Deze oplossing voor de ingestorte woningproductie van de corporatiesector en het tekort aan middeldure woningen droeg minister Stef Blok op 23 januari aan tijdens de presentatie van het PBL-rapport. Woningcorporaties bezitten ongeveer 2,4 miljoen huurwoningen. Ongeveer de helft daarvan heeft volgens de minister de kwaliteit om in het geliberaliseerde segment boven de 710 euro te worden verhuurd.

Met de verkoop van een deel daarvan kunnen de sociale verhuurders volgens hem twee vliegen in een klap slaan. Door deze aan beleggers te verkopers kan het middensegment van de huurmarkt fors worden vergroot. Bovendien hebben corporaties dan voldoende financiële middelen om nieuwe sociale woningen te bouwen. Zowel aan middeldure huurwoningen als sociale huurwoningen is een tekort.

Als het aan Blok lag, zouden woningcorporaties worden gedwongen hun duurdere bezit te verkopen. Coalitiepartner PvdA heeft daar in 2014 echter een stokje voor gestoken. Niettemin blijft de VVD-minister woningcorporaties aansporen om hun te liberaliseren bezit te verkopen. De corporatiesector blijft echter onvermurwbaar, bleek tijdens de PBL-bijeenkomst. ‘We hebben geen gebrek aan geld, maar aan locaties om nieuwe woningen te bouwen. Daar gaat het privatiseren van ons bezit niet bij helpen’, poneerde de Utrechtse woningcorporatie Mitros volgens het Financieele Dagblad.

Ook De Alliantie, een grote corporatie actief in West- en Midden-Nederland, voelt niets voor de verkoop van duurdere huurwoningen waarop een goed rendement wordt gemaakt. ‘We zouden rendement overdragen naar de markt ten kosten van ons weerstandsvermogen. Volkshuisvestelijk is dit ook geen oplossing. Je verplaatst het tekort aan huurwoningen van het middensegment naar de sociale sector.’

Reageer op dit artikel