nieuws

Kamer wil dat corporaties hun investeringsmogelijheden benutten

Geen categorie

De Tweede Kamer wil, net als de sector zelf, dat woningcorporaties meer geld kunnen investeren in nieuwbouw, verduurzaming en betaalbaarheid. Dat bleek tijdens het debat over de Staat van de woningmarkt op 8 december 2016. De minister beloofde de Kamer dat hij eventuele belemmeringen gaat inventariseren bij woningmarktregio’s.

Dat meldt Aedes op haar website. De branchevereniging maakte vorige week al bekend dat woningcorporaties hun investeringen de komende jaren opschroeven. Ze zetten vooral in op nieuwe sociale huurwoningen, het energiezuiniger maken van woningen en het betaalbaar houden van de huren. ‘Dat is ook het effect dat ik wilde bereiken’, haalt Aedes de minister  in de Tweede Kamer aan. 

Dit naar aanleiding van het op 2 december gepubliceerde Sectorbeeld waaruit blijkt dat woningcorporaties er financieel weer beter voor staan. Kamerlid Roland van Vliet wees op de opmerking van de Autoriteit woningcorporaties om niet te vroeg te juichen. ‘De financiële positie is van veel factoren afhankelijk, bijvoorbeeld de rentestand. Het zou mij niets verbazen als die de komende jaren weer omhoog gaat.’

De minister kreeg van meerdere Kamerleden kritiek op zijn harde uitspraken over de sector. Eerder deze maand zei Aedes-voorzitter Calon dat het beleid van minister Blok er voor gezorgd heeft dat woningcorporaties minder konden investeren in nieuwe woningen. Hij doelde op de verhuurdersheffing en de ‘ingewikkelde wetgeving’waardoor corporaties niet meer gemengd mogen bouwen..

Reageer op dit artikel