nieuws

Flinke prijsstijging monumentale woning

Geen categorie

De prijzen van monumentale woningen daalden in de crisis harder en verder dan reguliere woningen, maar die achterstand wordt snel ingelopen. Sinds het dieptepunt in 2013 stegen de prijzen van monumenten met 17 procent, 6 procent meer dan reguliere woningen. De gemiddelde transactieprijs van een monument bedraagt op dit moment 463.000 euro.

Dat blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van NVM en het Nationaal Restauratiefonds. Vertaald naar een prijs per vierkante meter ligt deze ruim 50 procent  hoger dan dat van een reguliere woning. Dit verschil is vaak te verklaren door de locatie en het bijzondere karakter van monumenten. 

NVM onderzoek laat ook zien dat de markt voor reguliere woningen landelijk inmiddels in evenwicht is. Op de woningmarkt voor monumenten is in de meeste provincies vooralsnog sprake van een kopersmarkt. De regionale verschillen zijn echter groot. In de provincies Noord-Holland en Utrecht hebben de verkopers van een monumentale woning het voor het zeggen, in provincies als Drenthe, Limburg en Overijssel is de markt voor monumenten nog duidelijk een kopersmarkt. 

Kopers kregen in de crisisjaren tussen 2008 en 2013 steeds meer keuze. Op het dieptepunt van de crisis kon een koper kiezen uit bijna 35 monumenten. Toen de koopwoningmarkt weer aantrok, profiteerde ook de markt voor monumenten. Naar verhouding is de monumentenmarkt sinds 2013 net zo sterk aangetrokken als die van de reguliere koopwoningen. De markt voor monumenten is echter nog steeds ruimer dan voor de crisis het geval was. 

Monumenten bevinden zich in het hogere prijssegment van de woningmarkt. De gemiddelde transactieprijs in de eerste drie kwartalen van 2016 was 463.000 euro, terwijl het prijsniveau op de reguliere bestaande koopwoningmarkt gemiddeld 234.000 euro bedroeg. Het hoge prijsniveau verklaart voor een deel waarom de woningmarkt voor monumenten vaak nog als een kopersmarkt te karakteriseren is. In het  merendeel van de 43 grootste monumentgemeenten is de markt voor monumenten ruimer dan die van de reguliere koopwoningen. In grote steden als Amsterdam, Utrecht en Haarlem is de krapte op de monumentenmarkt echter bijna gelijk aan de reguliere woningmarkt.

Behalve het hogere prijssegment is ook de complexiteit van de aankoop van een monument een reden, waarom de monumentenmarkt ruimer is. Het kost meer tijd om de transactie van een monument af te ronden: gemiddeld ligt de verkooptijd ruim 1,5 keer zo hoog als die op de reguliere koopwoningmarkt. Opvallend is dat juist in de crisis de verkooptijd van monumenten en reguliere koopwoningen naar elkaar kropen, vooral doordat de verkooptijd van reguliere woningen flink toe nam.

Reageer op dit artikel