nieuws

Bewaak cultuur in de vastgoedsector

Geen categorie

De zaken gaan weer goed in de vastgoedsector. Daarmee kan de aandacht voor cultuur en integriteit verslappen, terwijl die juist nu van vitaal belang is.

In goede tijden neemt de kans op ongewenst gedrag bij medewerkers toe, al kan dat heel goed onbewust zijn. Dat geldt voor alle bedrijfstakken en dus ook voor de vastgoedsector. We hebben in het verleden genoeg voorbeelden gezien van waar het fout kan gaan. De verklaring? Als er veel transacties plaatsvinden, veel geld in omloop is en de marges hoog zijn, moet een medewerker sterker in zijn schoenen staan om verleidingen te weerstaan. In het vastgoed speelt bovendien beperkte transparantie en schaarste mee, en daarmee een gevoel van urgentie. Nú zijn er kansen. Wacht je te lang met een deal sluiten, dan mis je de boot. Dat idee kan medewerkers ertoe aanzetten om grenzen op te zoeken, vaak genoeg met juist het bedrijfsbelang voor ogen.

Het onderscheid tussen kans en verleiding is soms lastig te maken. Het begint met kleine dilemma’s. Neem de ontwikkelaar die een mooi stuk grond van een boer wil kopen. Hij kent het nieuwe gemeentelijke bestemmingsplan dat in woningen voorziet, de eigenaar niet. Brengt de ontwikkelaar hem op de hoogte, geeft hij een reële inschatting van de waardeontwikkeling van de grond? Vaste regels zijn er niet voor.

Of wat te denken van een eigenaar van bedrijfspanden met behoorlijk wat leegstand. Wat als een makelaar een goede huurder in het bestand heeft, maar nog tussen meerdere panden twijfelt? De verleiding is groot om de vergoeding voor de makelaar op te rekken: meer commissie, een aardigheidje, toegangskaarten voor een evenement. Hoe ver ga je?

Wat echt fout is, is meestal wel duidelijk. Iedereen weet wat rood is en wat groen. Maar wanneer is het oranje en rijd je dan door? Stop je wanneer om je heen andere weggebruikers wel doorrijden om jou voor te blijven? Over die twijfelgevallen moet je als bedrijf helderheid zien te scheppen. Hoe wíl je dat je mensen zich gedragen, welke cultuur streef je na? Hoe wil je bekend staan in de markt? Een goede reputatie is niet alleen voor bestaande en nieuwe klanten doorslaggevend, maar ook voor een succesvolle samenwerking met partners en toeleveranciers én voor het aantrekken van jong talent. Kritische millennials verlangen van hun werkgever een positieve en integere bijdrage aan de maatschappij.

Er is in het verleden veel misgegaan, ook in het vastgoed. Sindsdien is de sector doordrongen van het belang van integriteit. Er is hard gewerkt om in de toekomst misstanden te voorkomen, door de wetgever, de koepelorganisaties en de vastgoedpartijen zelf. Zo komen de brancheorganisaties sinds 2009 samen tijdens het Integriteitsoverleg Vastgoedsector (IOV) en zijn er initiatieven tot transparantie, zoals het transparantieregister (Neprom) en registertaxateurs (NRVT). Uit eerder onderzoek onder vastgoedprofessionals blijkt dat de helft van de vastgoedorganisaties beschikt over een compliance officer. Driekwart geeft aan een dilemmaworkshop voor de medewerkers te hebben georganiseerd. Er is veel bereikt. Maar waar het onderwerp tot een paar jaar geleden bovenaan de agenda stond, is nu het risico dat het wat wegzakt. Dat is een aandachtspunt voor de sector.

Belangrijk is om scherp op de kernwaarden van de organisatie te blijven sturen. Er zijn acht cultuurelementen waarmee het gedrag van medewerkers kan worden beïnvloed. Zijn die op orde, dan is de kans op ongewenst gedrag kleiner. Voorbeelden zijn de helderheid van de kernwaarden, de transparantie van ieders handelen, voorbeeldgedrag door het management, maar ook aanspreekbaarheid: durft een medewerker aan de bel te trekken als hij twijfels heeft over de handelswijze van een collega? Daar wil het nog wel eens aan schorten, blijkt uit de praktijk. Wie deze elementen blijft monitoren binnen de organisatie kweekt een gevoel voor grenzen, maar maakt ook het verschil inzichtelijk tussen ‘niet slecht’ en ‘bewust goed’ gedrag.

Natuurlijk is het in de overvolle praktijk van alle dag lastig om de dilemma’s van collega’s telkens weer onder de loep te nemen. Nieuwe technieken en instrumenten kunnen helpen. Zo heben wij een app ontwikkeld die medewerkers wekelijks een concreet dilemma voorlegt, toegespitst op hun vakgebied. Als zij antwoord hebben gegeven, zien zij meteen hoe vakgenoten reageerden. Na afloop van zo’n peiling kan een leidinggevende feedback geven op de uitkomst. Dat kan een mooie aanleiding zijn om de normen van de organisatie nog eens helder onder de aandacht te brengen. Zo blijft er periodiek aandacht voor het onderwerp. En dat is, nu de zaken weer floreren, belangrijker dan ooit.

 

Over de auteurs

 

Sander Grunewald is bij KPMG verantwoordelijk voor de advieswerkzaamheden in de vastgoedsector. Sicco Kuijper adviseert vanuit KPMG organisaties over het inrichten van compliance en het versterken van de integriteitcultuur.  

Dit artikel is gepubliceerd in Vastgoedmarkt van december 2016 

 

Reageer op dit artikel