nieuws

‘400 miljoen per jaar naar de regio’s’

Geen categorie

Het manifest ‘Het nationale verdienvermogen en de cruciale rol van regio’s’ is op 7 december in de Tweede Kamer door burgemeester van Tilburg Peter Noordanus overhandigd aan Roos Vermeij, voorzitter Vaste commissie voor Economische Zaken. In dit manifest pleit de commissie Verdienvermogen en Vestigingsklimaat onder leiding van Noordanus voor meer aandacht vanuit het Rijk voor de regionale economische clusters van Nederland.

Er moeten regionale economische versnellingsagenda’s komen voor sterkere ruimtelijk-economische clusters. Alleen daarmee kan Nederland als geheel concurrerend blijven’, stelt Noordanus. Het is een van de actiepunten die staan in het rapport ‘Het nationale verdienvermogen en de cruciale rol van regio’s’ dat de commissie Verdienvermogen en Vestigingsklimaat op verzoek van Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland opstelde.

Ander actiepunt: een jaarlijkse investering van 400 miljoen euro in de regio’s. Rijk, provincies, gemeenten en het bedrijfsleven moeten zo’n fonds gezamenlijk gaan vullen. Voorwaarde is wel dat er juridische speelruimte komt om extra bedrijventerreinen uit te leggen op economisch kansrijke locaties

De commissie met daarin onder andere ook IPO-directeur Henry Meijdam, hoogleraar gebiedsontwikkeling Friso de Zeeuw en oud-staatssecretaris Co Verdaas, vindt dat het urgentiebesef over waarmee Nederland in de toekomst haar geld verdient, momenteel ontbreekt. Noordanus: ‘Zeker op rijksniveau is er weinig oog voor de ontwikkeling van het regionale verdienvermogen. In het nationale topsectorenbeleid ontbreekt die dimensie vrijwel volledig en ook in het bredere Rijksbeleid ontbreekt een nationale ruimtelijk-economische visie op regionale concurrentiekracht.’

Reageer op dit artikel