nieuws

Woningmarkt centraal in twee referenda

Geen categorie

Rotterdammers en Arnhemmers mochten zich op 30 november in een raadgevend referendum uitspreken over woningplannen van de respectievelijke stadsbesturen, te weten sloop van 15.000 sociale huurwoningen (Rotterdam) en de bouw van 350 woningen (Arnhem).

In Rotterdam mochten zo’n 500.000 stemgerechtigden een oordeel vellen over de woonvisie van Rotterdam. Voornaamste strijdpunt is het plan van wethouder Schneider (Leefbaar Rotterdam) om de komende tien jaar 15.000 sociale huurwoningen te slopen en er geliberaliseerde huurwoningen voor terug te bouwen. Ook worden nog eens 10.000 sociale woningen duurzaam gerenoveerd. Tegenstanders stellen dat er 20.000 sociale huurwoningen verdwijnen en de bewoners Rotterdam uit worden gejaagd.

Het Rotterdamse stadsbestuur zegt met de woonplannen de toestroom van arme huishoudens te willen beperken en die van kapitaalkrachtiger inkomensgroepen te stimuleren. Volgens Schneider krijgen de sociale huurders gewoon vervangende woonruimte toegewezen. De hogere huur krijgen ze grotendeels vergoed middels de huurtoeslag. De tegenstanders twijfelen daaraan. Ze hebben niets tegen de bouw van middeldure huurwoningen maar begrijpen niet dat daarvoor sociale huurwoningen moeten wijken. In de stadshavens en in Pendrecht is volgens hen nog ruimte genoeg. De kiesdrempel van 30 procent lijkt echter niet te worden gehaald.

Die werd tijdens het Oekraïne-referendum dit voorjaar met ruim 24 procent in Rotterdam evenmin gehaald. In Arnhem vond op 30 november een referendum plaats over een woningproject op de locaties Stadsblokken en Meinerswijk. De 122.505 stemgerechtigde Arnhemmers mochten stemmen over de bouw van 250 grote tot 350 kleine woningen aldaar. De Burgercoalitie Stadsblokken-Meinerswijk, die het initiatief nam voor de volksraadpleging, is tegen de plannen. Deze coalitie van voornamelijk omwonenden wil geen aantasting van het groene uitzicht. Het hele gebied is in totaal 300 hectare groot. De helft is van de gemeente en andere overheden.

De andere helft is sinds eind 2015 in handen van Kondor Wessels Projecten. Voorheen was een groot deel eigendom van de gefailleerde projectontwikkelaar Phanos. Kondor Wessels mag maximaal 20.000 m2 aan gebouwen realiseren, de helft in Meinerswijk en de andere helft op Stadsblokken. Daarvan mag 16.000 m2 bestaan uit woningbouw. Verder staan een evenemententerrein, een stadsstrand langs een nieuw te graven geul, een historische werf en ruimte voor cultuur gepland. Het resterende groene gebied (56 hectare) geeft de ontwikkelaar dan terug aan Arnhem. (MvL)

Reageer op dit artikel