nieuws

Institutionele beleggers versnellen hypotheekproductie

Geen categorie

Verzekeraars en pensioenfondsen financierden de eerste zes maanden van 2016 een vijfde van de nieuwe hypotheekproductie. Wanneer ook de bankdochters van verzekeraars worden meegerekend is dit zelfs 28 procent.

Institutionele beleggers versnellen hypotheekproductie

Dat schrijft De Nederlandsche Bank (DNB) in het rapport Kredietmarkten in beweging. De totale nieuwe hypotheekproductie bedroeg het eerste halfjaar 33 miljard euro. Daarvan namen banken 62 procent voor hun rekening en overige binnenlandse en buitenlandse spelers nog eens 10 procent. Gerekend op de totale huidige hypotheekschuld van 662 miljard euro is de groei minder spectaculair. In 2010 hadden verzekeraars en pensioenfondsen een aandeel van 11 procent in de toenmalige totale hypotheekschuld van 647 miljard.

In 2016 is het aandeel van institutionele beleggers met 5 procentpunt gegroeid naar 16 procent. Deze groei is ten koste gegaan van het bankenaandeel in de hypotheekproductie. Dat daalde van 80 procent van de euro in 2010 naar 75 procent in 2016. Met name de omvang van uitstaande niet-gesecuritiseerde hypotheekleningen bij verzekeraars en pensioenfondsen is sinds 2010 gegroeid; er was sprake van een verdubbeling van 35 miljard euro naar 73 miljard.

Het is gunstig voor de financiële stabiliteit dat nieuwe partijen zoals verzekeraars en pensioenfondsen zich melden op de hypotheekmarkten, schrijft DNB in een begeleidend persbericht. ‘Ze leiden tot een vermindering van systeemrisico’s. Pensioenfondsen en verzekeraars beleggen premiegelden voor hun lange-termijn verplichtingen en zijn minder afhankelijk van direct opvraagbare gelden of van marktfinanciering dan banken. In tegenstelling tot banken lopen zij daarbij niet het risico dat geld direct opgevraagd kan worden of dat marktfinanciering onverwacht opdroogt, waardoor de risico’s in het financiële systeem als geheel ook afnemen. ‘

DNB verwacht dat vooral de beleggingen van pensioenfondsen in hypotheken op korte termijn flink kunnen groeien, maar op middellange termijn bereikt de allocatie van deze spelers een niveau waarbij een verdere toename niet langer aantrekkelijk is vanuit het oogpunt van risicospreiding. Desondanks blijven banken naar verwachting een belangrijke rol spelen in de kredietmarkten, denkt DNB. In welke mate is afhankelijk van een besluit over strengere bankregels van Bank for International Settlements (BIS) en de Europese Commissie.

Tegenover de als risicovol geachte hypotheekleningen moeten Nederlandse banken naar verwachting meer kapitaalbuffers opbouwen. BIS zal de nieuwe regels volgende week bekendmaken. Al jaren voeren het kabinet en de banken aan dat de wanbetaling op Nederlandse woonhypotheken minimaal is – zelfs tijdens de crisis bedroeg dat slechts 1,2 procent – en de extra buffer niet nodig is. Mocht de extra buffer verplicht worden, zullen banken de hypotheekrente verhogen en zullen banken naar verwachting meer terrein verliezen op de hypotheekmarkt. (MvL)

Reageer op dit artikel