nieuws

BPD-rol in Rotterdams woningproject bevestigd

Geen categorie

BPD realiseert maximaal 200 sociale huurwoningen en tachtig sociale koopwoningen in De Nieuwe Wielewaal in Rotterdam Charlois. Woonstad Rotterdam neemt de sociale huurwoningen in portefeuille.

Daarmee zijn de dit voorjaar gemaakte voorlopige afspraken in het Convenant Vernieuwing Wielewaal bekrachtigd. Het herziene stedenbouwkundig plan is 22 november vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam. Woonstad Rotterdam komt verder tegemoet aan de wensen van bewoners over het parkeren in de wijk, blijkt uit het aangepaste plan. In plaats van parkeerhoven kunnen bewoners hun auto direct achter de nieuw te bouwen woningen parkeren. Een van de bestaande wegen in de Wielewaal komt daardoor te vervallen en wordt een achterpad.

In het voorjaar van 2016 maakte Woonstad Rotterdam bekend de verdere ontwikkeling van de Wielewaal te willen realiseren met commerciële gebiedsontwikkelaar BPD. Vervolgens is BPD betrokken bij de herziening van het stedenbouwkundig plan. De beslissing om de nieuwbouwwoningen te laten realiseren door een commerciële ontwikkelaar past in de geest van de nieuwe Woningwet, die sinds 1 juli 2015 van kracht is. Die stelt dat woningcorporaties uitsluitend sociale huurwoningen mogen bouwen, en alle overige woningen moet overlaten aan de markt.

De Nieuwe Wielewaal krijgt steeds meer vorm. In november ontvingen de bewoners van 23 eengezinswoningen in sociale huur hun sleutel. Deze woningen zijn vooral bedoeld voor gezinnen die in de wijk willen blijven wonen. Eerder dit jaar zijn 109 sociale huurappartementen opgeleverd in twee complexen, voor oudere bewoners van de Wielewaal. In de bouwplannen voor de Nieuwe Wielewaal blijft het ontspannen en lommerrijke karakter van de wijk behouden.

Reageer op dit artikel