nieuws

Bijna 70 procent woningen Amsterdam voor of boven vraagprijs verkocht

Geen categorie

In Amsterdam wordt 69 procent van de woningen voor of boven de vraagprijs verkocht. Stadsdeel West spant de kroon met 80 procent. De gemiddelde verkoopprijs ligt daardoor in Amsterdam op 103,5 procent van de laatste vraagprijs. Voor Nederland is dat 96,6 procent. Dit blijkt uit berekeningen van Calcasa, een onafhankelijk technologiebedrijf gespecialiseerd in de statistische analyse en waardering van onroerend goed.

Mede door het afnemende aanbod worden woningen in Amsterdam snel duurder. Van alle transacties ligt nu 40 procent boven 500.000 euro.

In het derde kwartaal van 2012 was de verkoopprijs in Nederland voor 24 procent van de transacties minder dan 90 procent van de laatste vraagprijs. In het huidige kwartaal is dit teruggelopen tot slechts 6 procent. Terwijl nu in 19 procent van de transacties de verkoopprijs gelijk aan of hoger is dan de laatste vraagprijs, was dat vier jaar geleden slechts 6 procent.

Vier jaar geleden daalde de gemiddelde woningprijs op jaarbasis in Nederland het hardst in meer dan 30 jaar. In het derde kwartaal van 2012 zakte de woningprijs met 8,1 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Voor die tijd was het aantal transacties al flink afgenomen. Het aantal verstrekte hypotheken lag op een dieptepunt in het tweede kwartaal van 2013 met 174.000 hypotheken per jaar.

Hierna begon de woningmarkt zich te herstellen. Sinds 2014 staat de prijsontwikkeling weer in de plus en is de gemiddelde woningprijs in vier jaar gestegen met 11,6 procent. Voor eengezinswoningen is het groeicijfer 10,1 procent en voor appartementen 17,3 procent. Het aantal transacties is sindsdien met 79 procent toegenomen en het aantal verstrekte hypotheken met 70 procent. De lage rente jaagt de woningmarkt aan. De betaalbaarheid van woningen is sterk verbeterd; de betaalbaarheidsindex van Calcasa is gedaald van bijna 30 procent in 2008/2009 naar circa 16 procent nu.

Het aantal te koop aangeboden woningen in Nederland is in de afgelopen vier jaar gedaald met 90.000 woningen. Dat is een daling van 33 procent. In de Randstad is het aanbod zelfs afgenomen met 46 procent en in de G4 is de daling het grootst met in Amsterdam 65 procent, Rotterdam 45 procent, Utrecht 68 procent en Den Haag 47 procent.

 

Reageer op dit artikel