nieuws

Religieus erfgoed steeds belangrijker voor toeristen

Geen categorie

Religieus erfgoed is wereldwijd een steeds belangrijkere bestemming voor grote toeristenstromen. Daarmee is het een kans voor
beheerders en eigenaren van deze bijzondere plekken, voor dorpen en steden en zelfs voor de toeristische profilering van landen.

Dat vormt de belangrijkste conclusie p van het internationale congres Religieus erfgoed en toerisme, dat op 6 en 7 oktober in Utrecht werd gehouden. In totaal ontmoetten ruim 200 deelnemers en sprekers uit 17 verschillende landen elkaar en wisselden ervaringen en ideeën uit.

Taleb Rifai, secretaris-generaal van de United Nations World Tourism Organization,  benadrukte dat waar toerisme in potentie het lokale erfgoed voor de lokale samenleving kan behouden, beschermen en promoten, gewaakt moet worden voor onzorgvuldige ontwikkeling ervan. Want dat leidt uiteindelijk tot aantasting van zowel het erfgoed zelf als de omliggende omgeving.

Ook Nederland kent veel goede voorbeelden van initiatieven, waarin het behoud van religieus erfgoed door gericht publieksbereik op basis van kwaliteitsaanbod en slimme marketing wordt ondersteund. Tegelijkertijd blijven nog veel kansen onbenut. Van groot belang voor verdereontwikkeling, zo kan worden vastgesteld, is een veel hechtere verbinding van de erfgoedwereld met  onder meer toeristische organisaties, werelden die elkaar, zo bleek tijdens het congres, nog nauwelijks kennen.

Het congres Religious heritage and tourism in a changing society werd in het kader van de Agenda Toekomst Religieus Erfgoed (www.toekomstreligieuserfgoed.nl) georganiseerd.

Reageer op dit artikel