nieuws

Nog 38.000 studenten ongewild thuiswonend

Geen categorie

Nederland telt 38.100 thuiswonende studenten die liever op kamers zitten maar daarin niet slagen. Ruim de helft van hen studeert in Amsterdam, Utrecht en Rotterdam.

Nog 38.000 studenten ongewild thuiswonend
The Student Hotel

Dat blijkt uit de landelijke monitor studentenhuisvesting van Kences. De afgelopen vier jaar zijn 16.000 studentenwoningen gebouwd, tussen 2016 en 2020 staan nog eens 20.000 nieuwe units gepland. Ondanks het grote aantal nieuwe studentenwoningen dat de afgelopen jaren in Nederlandse studentensteden is gebouwd, zitten tal van studenten ongewild thuis. Of het gaat om studenten die geen woning kunnen vinden of daartoe niet de middelen hebben, vermeldt het rapport niet.

In Amsterdam zijn maar liefst 12.000 thuiswonende studenten die eigenlijk op kamers willen. Utrecht telt 5.100 studerenden de ongewild thuiswonend zijn, gevolgd door Rotterdam (4.800), Nijmegen (2.700), Eindhoven (2.100), Leiden (2.000) en Groningen (1.900). In Den Haag, waar in korte tijd duizenden studentenunits zijn bijgebouwd, is dit aantal met twee derde verminderd. In studiejaar 2014-2015 telde Den Haag 2.600 studenten die geen kamer vonden. In studiejaar  2015-2016 bedraagt dat aantal 800. In Delft is dat aantal juist gegroeid van 800 naar 1.300.

Ook Utrecht is erin geslaagd het aantal woningzoekenden terug te dringen met een daling in een jaar van 9.200 naar 5.100. In Rotterdam daarentegen is het aantal ongewild thuiswonenden met een derde toegenomen van 3.300 naar 4.800. De relatief grootste daling vond plaats in Maastricht met nog maar 300 studenten die op kamers willen tegen 1.500 een jaar eerder.

In totaal telt Nederland ongeveer 400.000 universitaire studenten en zo’n 250.000 hbo-studenten. De afgelopen acht jaar kwamen er jaarlijks 10.900 studenten bij. De groei zal de komende acht jaar halveren. Dit jaar neemt zelfs het aantal hbo-studenten miniem af (-0,1 procent), raamt Kences, en stijgt het aantal wo-studenten met slechts 1,4 procent. Oorzaak hiervan is de invoering van het leenstelsel, waarmee de basisbeurs voor uitwonenden is verdwenen.

Tal van studentensteden blijven echter groeien de komende acht jaar, merkt Kences op. Wageningen (26 procent), Delft (13 procent), Leiden (10 procent) en Amsterdam (10 procent) zijn steden met minimaal 4.000 studenten en een groei van ten minste 6 procent. Delft, Leiden en Amsterdam liggen in demografische groeiregio’s.

Door demografische ontwikkelingen krimpt het studentenbestand vanaf 2020-2021 (universiteit) en vanaf 2025-2026 voor het hbo. In studiejaar 2029 telt Nederland naar schatting nog 375.000 wo-studenten en 280.000 hbo’ers. Kences houdt wel een slag om de arm, omdat het aantal buitenlandse studenten de groeivertraging en krimp kan tegengaan.

Duwo laat in een reactie op het rapport weten dat het geplande aantal van 1.200 nieuwe  studentenwoningen in Den Haag overeind blijft. Hoewel er meer eerstejaars thuis blijven wonen, neemt de woningvraag niet af, aldus de studentenhuisvester. Dat komt doordat het aantal internationale studenten in Den Haag blijft toenemen. Bovendien zijn nog veel studerenden die bij particulieren een hoge huur betalen, op zoek naar beter betaalbare woningen van een sociale huisvester als Duwo. (MvL) 

Reageer op dit artikel