nieuws

Nieuwe richtlijnen externe taxaties

Geen categorie

De Stichting ROZ Vastgoedindex Nederland heeft de “Richtlijnen interne procedures bij externe taxaties (IPET25)” gepubliceerd. Deze richtlijnen schrijven voor hoe bij de stichting aangesloten vastgoedbeleggers procesmatig moeten omgaan met externe taxaties van vastgoed.

Dat laat de Stichting ROZ Vastgoedindex Nederland weten.Door de richtlijn als vastgoedbelegger te hanteren wordt beoogd procesmatige verschillen in de behandeling van taxaties bij vastgoedbeleggers weg te nemen. Deze procesmatige verschillen hebben namelijk het risico in zich dat zij leiden tot verschillen in waarderingen die hun weg in de index vinden. Dit zou kunnen leiden tot ongerechtvaardigde verschillen in de performance van vastgoedportefeuilles ten opzicht van de Vastgoedindex.

De Richtlijnen interne procedures bij externe taxaties (IPET25) werd dindasg 11 oktober gepubliceerd tijdens de viering van het twintigjarig bestaan van de Nederlandse Vastgoedindex op het jubileumseminar “De Vastgoedindex op waarde geschat” en is te downloaden op www.stichtingroz.nl.

Reageer op dit artikel