nieuws

Neprom wil veel nieuwe woningen voor doorstroming

Geen categorie

Neprom keert zich tegen het besluit van de Amsterdamse gemeenteraad over de woningprogrammering op de Zuidas. Volgens de branchevereniging van projectontwikkelaars moet juist nadruk komen te liggen op nieuwe woningen voor de doorstroming. ‘Dat betekent in de eerste plaats middeldure huur-en koopwoningen toevoegen’, schrijft Neprom in een brief aan de gemeenteraad.

Neprom wil veel nieuwe woningen voor doorstroming

De Amsterdamse gemeenteraad nam op 5 oktober amendementen aan over de woningprogrammering op de Zuidas. Daarmee wordt bepaald dat minimaal 30 procent sociale woningbouw moet worden gerealiseerd en minimaal 30 procent vrije sector huur, waarvan de helft betaalbaar. Die ‘ zeer gedetailleerde woningprogrammering’ is de Neprom een doorn in het oog.

In vooral de meer verstedelijkte delen van Nederland heeft de woningmarkt zich in korte tijd sterk hersteld. In Amsterdam en enkele andere steden is zelfs al weer sprake van oververhitting, stelt Neprom.  ‘Dit leidt tot oplopende maatschappelijke druk, waardoor lokale partijen verleid worden om een zwaarder volkshuisvestelijk stempel te drukken op de woningprogrammering. Een begrijpelijke reactie, maar op den duur funest voor juist een gezonde, ongedeelde stad.’

Mede vanwege de sterke huishoudensgroei in de komende jaren pleit Neprom  voor het vergroten van het woningaanbod. Met grote voortvarendheid moet de plancapaciteit – ‘binnenstedelijk èn in de vorm van nieuwe buitenwijken’ – worden uitgebreid. Als dat onvoldoende gebeurt dreigen oplopende woningtekorten en stijgende woningprijzen, met alle nadelige gevolgen van dien.’ 

Gezien de samenstelling van de beschikbare woningvoorraad (met relatief veel sociale huurwoningen) is het essentieel dat Amsterdam – en dat geldt ook voor veel andere steden – primair nieuwe woningen bouwt voor de doorstroming. Dat betekent in de eerste plaats middeldure huur- en koopwoningen toevoegen. ‘Dat past ook goed in het bevorderen van de ongedeelde stad, omdat ook de middeninkomens op die manier voor de stad behouden kunnen blijven.’

Een belangrijk deel van de nieuw te ontwikkelen woningen moet volgens de branche-organisatie ‘landen op binnenstedelijke locaties’. Die zijn relatief duur, onder andere als gevolg van verwerving, sanering en aanpassing van infrastructuur, waarbij de doorlooptijd vaak lang is door de ingewikkelde context en de stroperige processen. ‘Samenloop in de programmering van een hoog percentage sociale woningbouw en middeldure huur zet de betaalbaarheid en haalbaarheid van dit soort binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen verder onder druk, waardoor de binnenstedelijke woningproductie onvoldoende van de grond komt. Dat is de reden waarom wij een klemmend beroep op u doen om deze ingreep in het geval van de Zuidas te heroverwegen en in elk geval niet op meer locaties op deze wijze in te grijpen’, aldus Neprom.

De projectontwikkelaars  pleiten  ‘met kracht’ voor het stimuleren van nieuw woningaanbod, ook buiten bestaand stedelijk gebied,  en tegen vergaande regulering. ‘Geef op locatie, binnen algemene kaders gericht op het bevorderen van middeldure nieuwbouw, partijen de ruimte om de consument zo goed mogelijk te bedienen. De betaalbaarheid en de ongedeelde stad worden optimaal gewaarborgd door het vergroten van het aanbod en het bevorderen van de doorstroming.’

Reageer op dit artikel