nieuws

Na 2030 restschuld bij 1 miljoen woningbezitters

Geen categorie

Na 2030 blijven ruim 1 miljoen woningeigenaren met een restschuld zitten, heeft DNB berekend. Met 1,5 procent probleemleningen doen Nederlandse banken het nu wel het best in heel Europa.

In Nederland zet het herstel van de economie en huizenmarkt voorlopig door, schrijft DNB in zijn Overzicht Financiële Stabiliteit. De afgelopen twaalf maanden bedroeg de prijsgroei 4,9 procent. De gemiddelde loan-to-value-ratio voor woningstarters was medio 2016 94,6 procent, de loan-to-income-ratio van starters kwam uit op 4,5. De hypotheekrente van nieuwe contracten van 5 tot 10 jaar is 2,61 procent.

Het aantal hypothecaire probleemleningen bij particulieren is met 1,5 procent (10,6 miljard euro bruto) vrijwel het laagst in Europa. De totale Nederlandse hypotheekschuld van huishoudens van 650 miljard euro is met ruim 95 procent van het bbp wel nog steeds een van de hoogste ter wereld. Ongeveer 55 procent van de totale hypotheekschuld is aflossingsvrij. Bijna 27 procent van de woningbezitters heeft een bijna volledig aflossingsvrije hypotheek, terwijl 21 procent bijna volledig aflost.

De overige 52 procent van de woningbezitters heeft een hypotheek waarop deels wordt afgelost. Hoewel het kredietrisico voor banken beperkt lijkt, kan onvoldoende aflossing op de hypotheekschuld op termijn problematisch blijken voor huishoudens. Volgens berekeningen van DNB zal bij meer dan 1 miljoen van de bestaande hypotheken die aflopen na 2030 sprake zijn van een resterende schuld. Dit zijn aflossingsvrije en beleggingshypotheken waarop maar beperkt is afgelost gedurende de looptijd of waar onvoldoende financieel vermogen is opgebouwd om de schuld te kunnen voldoen.

De verwachte prijsstijging tot 2030 zal de grootste pijn waarschijnlijk wegpoetsen, verwacht DNB. Een groot risico voor de banken is dit probleem dan ook niet, aldus de centrale bank. DNB roept particulieren wel op om hun hypotheekschuld verder af te lossen. In deze tijd van extreem lage rente is dat de beste belegging, aldus directeur Klaas Knot. DNB noemt het aannemelijk dat de rente voorlopig laag blijft. De lage rente leidt tot een uitholling van de financiële positie van pensioenfondsen, levensverzekeraars en banken.

Het is volgens DNB bovendien wenselijk dat het huidige herstel wordt gebruikt om de schokbestendigheid van de woningmarkt verder te vergroten. Een versnelde versobering van de hypotheekrenteaftrek, een verdere verlaging van de loan-to-value-limiet na 2018 en meer woningen in het vrije segment van de huurmarkt zijn daarom nodig. (MvL)

Reageer op dit artikel