nieuws

IVBN verheldert woningwetgeving BZK

Geen categorie

Het ministerie van Binnenlandse Zaken meldde op 6 oktober dat woningcorporaties een heffingskorting krijgen als ze goedkope huurwoningen realiseren en de woningverkoop aan beleggers wordt versoepeld. IVBN legt uit dat de nieuwe wetgeving genuanceerder in elkaar steekt.

Dat laat de belangenvereniging van institutionele beleggers in een reactie aan Vastgoedmarkt weten. Woningcorporaties krijgen een korting op de verhuurderheffing als zij goedkope sociale huurwoningen bijbouwen. Het gaat dan om goedkope huurwoningen die gedefinieerd worden als huurwoningen met een maximale huurprijs onder de laagste aftoppingsgrens. De laagste aftoppingsgrens ligt in 2016 op afgerond 586,68 euro. Een maximale huurprijs wordt bepaald op het WWS-puntenstelsel.

Bij een maximale huurprijs van 586,68 euro hoort een puntenaantal van 121 WWS punten. IVBN merkt op dat sociale verhuurders alleen een korting op de verhuurdersheffing voor zo’n woning met een maximale huurprijs van 586,86 euro kunnen krijgen als de verhuurder ook verhuurdersheffing betaalt. Dit gaat dus niet om woningen die in de vrije sector verhuurd kunnen worden, omdat het puntenaantal daarvoor te laag is. Er zijn voor woningcorporaties geen beperkingen om deze woningen te bouwen.

Voor de verkoop van potentieel te liberaliseren corporatiehuurwoningen met een maximale huurprijs boven de huidige liberalisatiegrens van 710,68 euro worden de verkoopregels aangepast. Voor dit soort woningen van corporaties met een maximale huurprijs boven de 710,68 euro (dat zijn huurwoningen met 146 of meer WWS-punten) hoeven corporaties bij verkoop dan geen zienswijze van de gemeente te vragen.

Wel wordt als voorwaarde gesteld dat geen zienswijze nodig is, als voor verkoop van zo’n woning een goedkope huurwoning met maximale huur van 586,86 euro door de corporatie wordt teruggebouwd (gebaseerd op de prestatieafspraken die de gemeente met de corporatie maakt). Als er geen prestatieafspraken zijn over de bouw van nieuwe goedkope huurwoningen onder de 586 euro, dan is bij verkoop van potentieel te liberaliseren huurwoningen alsnog een gemeentelijke zienswijze nodig.

Reageer op dit artikel