nieuws

Internationale student steeds belangrijker voor studentenhuisvesters

Geen categorie

Studentenhuisvesters moeten het steeds meer hebben van internationale studenten. De komende acht jaar verwacht Kences dat het totaal aantal studenten groeit met 4 procent. Een kwart van deze groei komt voor rekening van internationale studenten.

Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het Kenniscentrum Studentenhuisvesting Kences.
Het grote verschil met reguliere studentenhuisvesting is dat de studentenkamer voor een internationale student beschikbaar moet zijn op de dag van aankomst in Nederland. Verder moet een deel van de kamers gemeubileerd worden aangeboden en kennen deze kamers een zeer hoge mutatiegraad. Nagenoeg alle internationale studenten zijn uitwonend. Een groot deel van deze studenten wordt gehuisvest door corporaties in samenwerking met universiteiten en hogescholen.

Directeur Ardin Mourik: ‘Deze verwachte groei van het aantal internationale studenten is van grote invloed op onderwijsinstellingen en studentenhuisvesters. Als deze studenten ook na hun studie in Nederland blijven wonen, is dit goed nieuws voor onze kenniseconomie. Studentenhuisvesters hebben al veel ervaring met het huisvesten van internationale studenten, maar we moeten de uitdaging om al deze studenten snel en passend te huisvesten niet onderschatten.

De betaalbaarheid van studentenkamers is vooruit gegaan. Dat komt doordat het gemiddelde studenteninkomen (1.160 euro) sterker is gestegen dan de gemiddelde woonlasten (480 euro). Wel zijn er grote verschillen in woonlasten zowel tussen aanbieders van huisvesting als tussen steden. Particuliere en informele verhuur hebben een bovengemiddelde huurprijs en van de steden heeft Amsterdam de hoogste woonlasten. De top-10 van duurste steden bestaat verder volledig uit steden met een universiteit. Gecorrigeerd voor inflatie zijn de woonlasten per woonruimte sinds het collegejaar ’12-’13 gemiddeld met 2,9 procent per jaar gestegen.

Studenten in Den Haag en Amsterdam zijn in Nederland per maand het meest kwijt aan hun kamer. In de hofstad moet gemiddeld 559 euro worden betaald, terwijl de hoofdstad op de lijst volgt met 527 euro. Per vierkante meter zijn de gemiddelde maandlasten van zo’n 31 euro met afstand het hoogst in Amsterdam, terwijl Deventer de rij sluit met slechts 19 euro.  

Eerder bracht Kences al naar buiten dat het aandeel uitwonenden onder startende bachelorstudenten is gedaald van 28 naar 13 procent. Van de thuiswonende studenten die te maken hebben met het nieuwe leenstelsel, geeft 46 procent aan nog thuis te wonen vanwege het studievoorschot. De invoering van het studievoorschot is dus van grote invloed op het woongedrag van studenten die starten met hun eerste hogeronderwijsopleiding.

Reageer op dit artikel