nieuws

‘Brexit verlengt periode financiële instabiliteit’

Geen categorie

Door de Brexit is de kans toegenomen dat de financiële stabiliteit in Europa langer kwetsbaar blijft. Een ‘harde’ Brexit leidt tot nog meer onzekerheid en economische groeivertraging.

‘Brexit verlengt periode financiële instabiliteit’

Dat concludeert De Nederlandsche Bank in zijn Overzicht Financiële Stabiliteit. Na het Brexit-referendum op 23 juni verslechterden verschillende Britse economische indicatoren. Opvallend was daarbij de relatief sterke verslechtering van het sentiment in de Britse bouwsector. Ook daalde het aantal verleende nieuwe hypotheken in juli tot het laagste niveau in anderhalf jaar volgens de Bank of England. Daarnaast hebben diverse vastgoedfondsen met beleggingen in het VK al vrij snel na de stembusuitslag de opvraagbaarheid van het in hun fonds belegde geld moeten opschorten.

Dit is in lijn met de anekdotische signalen dat de Britse vastgoedmarkt onder druk staat, met name in Londen waar de financiële dienstverlening zich concentreert. Ook in de eurozone nam volgens de Europese Commissie het vertrouwen in de economie af in de periode juli-augustus. De Britse premier Theresa May liet dit weekend weten vóór maart 2017 de Brexit-procedure te beginnen. Een daadwerkelijk vertrek van het VK uit de EU wordt voorjaar 2019 verwacht. May zei daarbij aan te zullen sturen op een Brexit die tegemoetkomt aan de wensen van het Britse volk.

Een kleine meerderheid wil de immigratie aan banden leggen. Een einde aan het vrije verkeer van personen betekent echter ook een einde aan het vrije verkeer van kapitaal en goederen, heeft de EC al bepaald. Bedrijven met een hoofdkantoor in het VK krijgen dan geen paspoortrechten meer voor de rest van de EU. Wanneer dit scenario zich ontvouwt, wordt teruggevallen op de minimale regels van de Wereldhandelsorganisatie. In dat geval zal de uit de Brexit voortvloeiende onzekerheid en groeivertraging het herstel van de Europese economie bemoeilijken, aldus DNB.

Ten tweede wordt in dat geval het oplossen van de problemen in de financiële sector ook gehinderd en kan het probleem met de Italiaanse banken uit de hand lopen. Ten derde is het waarschijnlijk dat, met een lagere verwachte groei en inflatie, het lagerentebeleid ook langer zal worden voortgezet. Dit brengt risico’s voor de financiële stabiliteit met zich mee, zoals een ongezonde zoektocht naar rendement, een groeiende gewenning aan de lage rente en toenemende problemen voor financiële instellingen om te opereren in een lage-renteomgeving.

Het IMF verlaagde dezelfde dag de groeiverwachting voor de Nederlandse economie in 2017 van 2 naar 1,6 procent. Het geldfonds verwacht een flink lagere ‘teleurstellende’ groei voor bijna alle ontwikkelde economieën. Oorzaken zijn de Brexit, opkomend protectionisme, politieke onrust en lage rente. Door de sombere IMF-vooruitzichten en de Brexit-angst daalde het pond naar een 31-jarig dieptepunt. (MvL)

Reageer op dit artikel